Column: Politieke Borrelpraat # 423
02 Sep 2018, 22:44
foto
Newmont is begonnen met het herbebossen van uitgemijnde gebieden in Oost-Suriname. (Foto: Raoul Lith)


“Heren, wat een week vol aanhoudingen!”
“Bedoel je die aanhouding van die ziekeling die bijouterieën uit een tempel stal?”
“Nee mang, hoewel: goed werk van die wachter. Die sliep tenminste niet.”
“Kijk, jullie weten het: ik ben eerder atheïst dan theist, maar ik respecteer elke gelovige maar ook elke niet-gelovige, zoals de Dalai Lama onlangs zei in een interview met Adriaan van Dis.”
“Ja, ja, te pina nanga siki tek’yu, ie sa kari masra Gado neng. Maar goed, wat wilde je van die tempeldief zeggen?”
“Dat zulke dwazen gewoon tien zweepslagen op hun voetzolen moeten krijgen, dan steel je niet meer in gebedshuizen.”
“Lijfstraffen zijn uit den boze. Kom niet met deze primitieve dingen.”
”Daarom is er geen respect meer voor recht, wet en ouderen.”
“Of bedoel je dan de aanhouding van die vuurwapengevaarlijke crimineel, met de bijnaam ‘Zaad’? Jeetje-mina; als je ‘Zaad’ z’n staat van criminele dienst leest met alles wat met geweld, beroving, moord en schieten te maken heeft, moet je zo iemand met kettingen in z’n cel geboeid houden.”
“Die Trompet van jou in zijn ‘Maison Blanche’ zou zeggen: hij is een vijand van het volk, op the electric chair with him. Give him a volle stoot.”
“Nee, ik bedoelde niet die aanhouding, hoewel ik daar superblij mee ben. Ik bedoelde een andere aanhouding.”
“Wachte, ik weet het: de aanhouding van ene Sabrina, kassière bij een bepaalde vliegtuigmaatschappij die een bepaald bedrag aan een vreemde valuta, misschien ztlovsky’s uit Bukustan, op Zanderij zou hebben ontvreemd?”
“Jeetje, ze zeggen van mannen, maar ook vrouwen gappen op z’n tijd flink geld.”
“Maar wat ik een bijna-literair hoogstandje in dat politiebericht vind, is de omschrijving van haar daad, arki: ‘in plaats de gelden aan het einde van haar dienst over te dragen aan haar collega, pleegde zij enkele handelingen om de schijn te wekken dat zij het geld had overgedragen.”
“Dan hoe kan een systeem van overdracht zodanig werken dat je de schijn kan wekken dat je het geld hebt overgedragen? Ik snap dit niet.”
“Daarom zeg ik jullie: je kan bij deze vage, wazige, glazige en kazige formulering van alles erbij gissen, wissen, missen, hissen, kissen, vissen en fantaseren. Ik zie haar al bezwerende bewegingen maken, zoals die Rasta Rostolly deed, of hoe hij ook heet, zo van zabbidongkaw-griediedongkong; collega, zie je, ik pleeg een handeling om dat geld te storten, hocus pokus Pontius Pilatus paf, ik wou dat je dat niet zag.”
“Misschien kan ze nu handelingen plegen om de deur van haar arrestanten cel open te krijgen.”
“Maar welke aanhouding bedoel je dan in hemelsnaam? De aanhouding van de verhoging van de schade-los-telling en de dubbele salarissen van de DMA-leden?”
“Ach nee mang, neks is feitelijk aangehouden en misschien is het geachte lid Hutschinsgson daar ook in z’n eentje voorstander van, zoals hij als enige coalitie lid tegen die lage thc-waarde in die hennepkwestie stemde, wat een dappere daad van hem is.”
“Dus die verhoging van die ministers en a-sem-leeleden blijft gewoon van kracht?”
“Jawel, en als tegenprestatie keuren ze de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting met droge ogen goed, want de regering moet op haar beurt wat meer in kas krijgen om al die verhoogde salarissen te betalen.”
“Dus we kunnen honderdduizend maal ‘foei toch DNA-leden schreeuwen’, de eigenbelangen gaan nog altijd vóór het algemene belang.”
“Dus al dat mooie gebabbel daar van ‘dienen van het nationaal belang, arme volk pinaart, het volk kan het niet meer betalen, verhoging van schoolgelden bij de gemeentescholen terugdraaien’ is maar camouflage?”
“Jawel, jongere zuipbroeder in ons midden. Leer het wezen van de politiek overal ter wereld kennen. Dus onze DMA voldoet daar prachtig aan.”
“Plus je tong wordt al dik van de alcohol: het is DNA en geen DMA.”
“M’n tong is nog mager als een lat en laat m’n tong erbuiten. Ik zei bewust: DMA oftewel De Machteloze Assemblee.”
“Oow wacht, onze parlementaire macht heeft het gedaan gekregen dat de ontmanteling van de raffinaderij op Paranam wordt aangehouden.”
“Juist! Die aanhouding bedoelde ik. Zonder een noemenswaardige motie, zonder een duidelijke brief naar de regering, nee, gewoon zo van ergens komt dat besluit van aanhouden van de sloop vanuit de regering, van waaruit zo met verve beargumenteerd was dat die ontmanteling van de raffinaderij die al tientallen jaren ons milieu ongestoord ernstig vervuilde, nu pas hoogst noodzakelijk was, nu die tent niet meer draait, om onze lucht, de grond en het grondwater te beschermen.”
“En een van die ‘a-sem-leejers’ bouwt een prachtig betoog op over de criminele vervuiling van ons milieu door die stoute multinational, om dan aan het eind van zijn felle betoog tot de conclusie te komen dat die vieze restanten van die raffinaderij terstond gesloopt moeten worden.”
“Meneer wilde zijn politieke bazen ten dienste staan door zijn verstandelijke vermogens is een politiek onwaardig gekronkel te draaien om ons voor de gek te houden.”
“Omwille van de smeer, likt de kat de kandeleer.”
“En terecht zegt mijn mati ‘Jim-niet-meer-in-dat-Hok’ dat deze uitslover nu voor schut gezet is door z’n eigen bazen, want de regering heeft opdracht van deze zelfde bazen gekregen om de sloop van de raffinaderij uit te stellen.”
“Ach, wanneer die uiteindelijke agreement eind september aan DMA wordt aangeboden, stemt de jaknikkersploeg ja, de neeknikkersploeg in de minderheid nee of ze lopen uit de zaal om het stemmen te ontlopen of er wordt geen quorum gegeven of een andere kiekkeboebah.”
“En dan zal met de nodige kronkelpraat goedgepraat worden dat de coalitie die overeenkomst met de Alcoa blablabla goedkeurt, vanwege blieblabloe landsbelang en wafwiefwoef volksbelang en rug tegen de muur en multinational enzo, dus we stemmen vóóóór ontmanteling, joehoe.”
“Zal Hopkonsjong weer tegen stemmen?”
“Ben je nou helemaal? Dat mag niet in onze democratische jaknikkersstaat.”
“En ze hadden deze maand liever de verkeersdodenmaand kunnen noemen. Eerst rijden twee haastige buschauffeurs op elkaar in, tien gewonden. Dan rijden een stel bezopen minderjarige jongelingen met eentje zonder rijbewijs een onschuldige weggebruiker de dood in. Gunst mang. Gewoon vijftien jaar gevangenisstraf geven, de nabestaanden levenslang helpen verzorgen en de giftige raffinaderij helpen slopen als straf geven.”
“Maar waarom haalt de overheid het extra benodigde geld voor haar hogere uitgaven niet uit het verhogen van de productie?”
“Ten eerste: makkelijk gezegd, maar voer dat uit met zo een overheidsapparaat. En dat kost eerst veel geld dat pas over een paar jaren hopelijk wat rendement oplevert. En zulke investeren moeten vanuit de particuliere sector komen.”
“Klopt, maar die overheid van ons heeft nu geld nodig, nu, vandaag liever dan morgen. En dan is zo een wederinvoering van de rij- en voertuigenbelasting een welkome scheut op de gloeiende financiële plaat.”
“Ook in andere landen zijn de autorijders de grootste melkkoe van de overheid. Wat wij moeten bewerkstelligen is een veel betere, veel strengere onafhankelijke controle uitoefenen op het financiële beheer van de overheid.”
“Helaas zijn al die instituten die daarvoor moeten zorgen, door de politiek uitgehold, te beginnen met DNA, dan Rekenkamer en de CLAD.”
“Dat hebben sluwe politici sinds eindjaren ’50 van de vorige eeuw stelselmatig gedaan door op sleutelposities de politieke loyalisten van de vorige regeercoalitie te verwijderen om in hun plaats de eigen club loyalisten te zetten, zodat zij steeds vrijelijk hun slag konden slaan.”
“En ook het justitieel apparaat is die weg opgegaan. Kijk hoe het hooggerechtshof in Brazilië een corrupte ex-president uitsluit van deelname aan de verkiezingen.”
“Klopt! Niet leuk voor zijn grote aanhang onder vooral de arbeidersklasse, maar sorry, dan had je geen smeergelden moeten aannemen.”
“Zie het resultaat bij na zo een zeventig jaar steeds verder geprofessionaliseerde populistische politiek: een geplunderde, achter geraakte en dom gehouden ex-kolonie, een winst-gewest in De West. Net als die uitgemijnde gebieden van de Suralco: gaten en rommel zijn achtergelaten voor ons.”
“Maar als we in 2020 met de ordening beginnen, net zoals Newmont kwikvrije goudwinning bij de kleine gouddelvers propageert en nu al uitgemijnde gebieden begint te herbebossen, zullen wij over twintig jaren de vruchten kunnen plukken van een stukje nieuw aangelegde bos.”
“Ik moet het nog zien gebeuren dat we in 2020 kunnen beginnen om ‘uitgemijnde gebieden’ binnen onze samenleving opnieuw te beplanten, dus om bij onze jongsten te beginnen. Dan hebben we een redelijke kans dat een belangrijk deel van deze nu verworden samenleving in 2040 een hoopvolle toekomst heeft.”
“Dat maken wij dus niet meer mee.”
“Nee, net zoals onze ouders en grootouders de hedendaagse morele afgang gelukkig ook niet meemaken. Maar wij moeten net als hen de basis voor de volgende generatie leggen en onze tijd niet verdoen met dat tijd- en energieverslindend onderling gekissebis.”
“Tja, inderdaad, zolang een generatie nu deze verantwoordelijkheid niet op zich neemt, gaan wij er niet uit kunnen klauteren. Dan glibberen we er om de vijf jaren steeds weer dieper in.”
“Heren, een toast op de volwassen en gerijpte generatie die deze verantwoordelijkheid nu en eensgezind op zich wil nemen.”
“Ja, proost daarop.”

Rappa