HVB wil bevriezen inkomstenverhoging regering en DNA
25 Aug 2018, 00:55
foto
Raymond Sapoen, politiek leider van HVB tevens Assembleelid.


De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) vindt dat de salariscorrectie voor regering en Assembleeleden voor onbepaalde tijd moet worden bevroren. Dit uit solidariteit jegens vooral de sociaal kwetsbaren uit de samenleving, zegt politiek leider van de HVB tevens Assembleelid (coalitie), Raymond Sapoen.

De HVB zegt ingenomen te zijn met de salariscorrectie voor landsdienaren, omdat vooral deze groep van vaste loontrekkers onder zeer moeilijke werkomstandigheden dagelijks probeert de bedongen arbeid te verrichten en ook het slachtoffer is geworden van de sociaaleconomische crisis waaruit het land langzaam klautert.

Volgens de huidige wetgeving is het onlangs bereikte akkoord tussen de overheid en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) met een terugwerkende kracht tot januari 2017, ook van toepassing op het salaris/de schadeloosstelling van leden van de regering en volksvertegenwoordigers. Ontkoppeling hiervan, hoe wenselijk dat ook door velen wordt beschouwd, zal onderdeel moeten zijn van een integrale discussie over de rechtspositie van politieke ambtsdragers, het gewicht van de functie en de daarbij behorende financiële waardering.

De HVB sluit haar ogen echter niet voor de sociaal, maatschappelijke en economische realiteit en is zich ervan bewust dat grote delen van de gemeenschap, opvanginstellingen alsook de onderwijs- en gezondheidssector door de beperkte financiële middelen niet optimaal hun diensten kunnen verlenen. "Uit hoofde van solidariteit jegens vooral de sociaal kwetsbaren uit onze samenleving vindt de HVB het daarom raadzaam dat de overeengekomen salariscorrectie ten behoeve van regerings- en Assembleeleden voor onbepaalde tijd wordt bevroren en roept de regering tenslotte op het pad van stabilisatie en herstel van onze economie onverkort voort te zetten," zegt Sapoen.

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September