VHP vindt verhoging lonen regering en DNA niet nodig
20 Aug, 19:45
foto


De VHP vindt dat loonsverhoging voor leden van De Nationale Assemblee en de regering aangehouden moet worden. De wettelijke regelingen, waarbij de lonen van regering en Assemblee gekoppeld zijn aan die van de ambtenaren, dient te worden aangepast.

De VHP zegt in een persbericht dat het nu niet het moment is om te praten over loonsverhogingen voor staatshoofd, vicepresident, ministers en parlementsleden. Grote delen van de samenleving komen niet rond en dan kan het niet zo zijn dat de leiders van dit land zichzelf een loonsverhoging toekennen, aldus de VHP in reactie op berichten over een op handen zijn loonsverhoging.

De VHP verwelkomt de verhogingen voor groepen die al lang te kort zijn gedaan, maar er zijn nog velen anderen in de samenleving die lijden onder het huidige beleid van deze regering. Er is nog geen duidelijkheid over de plannen van de regering, maar voor de VHP is het van belang dat verhogingen voor zwakke groepen in de samenleving prioriteit krijgen. De VHP verwacht van de regering dat de maatregelen zodanig worden uitgevoerd dat ze de economie stimuleren, inflatie in toom houden en de tekorten niet verder laten oplopen.

Aangezien er tot nu toe geen concreet beleid is gepresenteerd door de regering, dat een ieder perspectief biedt, roept de VHP op de loonsverhogingen voor parlement en regering aan te houden en de wettelijke regelingen ter zake aan te passen, zegt de oranje partij.