PL geeft jongeren komende tijd extra aandacht
20 Aug, 14:48
foto
Richan Chan Jon Chu wordt voorzitter van PL Jongerenraad.


De komende tijd zal de Pertjajah Luhur (PL) extra aandacht besteden aan jongeren. De partij heeft onder meer besloten om op 29 september de Jongerenraad opnieuw te installeren. De Jongerenraad zal worden getrokken door de in Cuba afgestudeerde arts Richan Chan Jon Chu en is aangevuld met academici die jonger zijn dan 35 jaar.

Op dezelfde dag zal ook een jongerencongres worden gehouden en vindt de opening van de PL Jongerenclub plaats. Bovendien krijgen jonge, startende ondernemers de kans zichzelf te promoten. Zij krijgen de gelegenheid om diverse activiteiten te ontplooien om toch iets te kunnen verdienen, maar dienen hun producten wel zoveel mogelijk tegen de kostprijs te verkopen. Daarnaast krijgen de jongeren tijdens een jongeren-cook-out en talentenjacht de kans om hun kunnen te tonen. Voor deelnemers en bezoekers zijn er ook volop mogelijkheden om mee te doen aan sportieve en educatieve wedstrijden zoals dammen en tafeltennis. “De verschillende activiteiten zijn toegankelijk voor een ieder”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

Ruim een week eerder, en wel op 23 september, zal de partijraadsvergadering worden gehouden ter bespreking van de hoofdbestuursverkiezingen in december. In eerste instantie zou deze vergadering op 15 september worden gehouden, maar gelet op onder meer de vele vakantie-activiteiten en de sociale verplichtingen van veel leden in de komende periode, is besloten de partijraadsvergadering naar 23 september te brengen. Intussen wordt de Adviesraad van de PL nu geleid door ingenieur Philip Tjang A Tjoi, die samen met onder anderen oud-ministers en prominenten van de partij, binnen het bedrijfsleven ook in moeilijke dagen adviezen zal uitbrengen.

Volgens de PL-voorzitter hebben zaterdag, de eerste dag waarop de arts Galiel Alibaks kosteloos medische hulp verstrekte bij de weekendwinkel van de PL, enorm veel mensen gebruik kunnen maken van deze zorg. Hij vertelt dat het niet alleen om zieken ging, maar ook om mensen die voor preventie doeleinden de arts bezochten. Inmiddels hebben ook therapeuten en andere zorgverleners zich aangemeld om hun bijdrage te leveren, een toegevoegde waarde waar Somohardjo ontzettend blij mee is. Ook met de bestellingen die kernen ontvangen om diverse goederen tegen kostprijs tot aan huis te leveren, loopt het goed. Somohardjo benadrukt dat het niet gaat om de winst, maar dat het een instrument is om onder meer na te gaan of de kernen een goed contact hebben met het volk.

“We hebben niet zo lang terug de Bigi Sma Dey en de herdenking van 128 jaar Javaanse Immigratie achter de rug. Afgelopen vrijdag hadden we een structurenmeeting om het verloop van de dag te evalueren. Intussen gaan we gewoon door met de andere activiteiten. De PL blijft in opmars”, stelt Somohardjo.