Actiecomité Alcoa wil vervanging commissie Sardjoe
20 Aug, 01:52
foto
Wim Bakker, coördinator Actiecomité Alcoa tijdens een protest bij Paranam.


Het Actiecomité Alcoa schaart zich achter de fractieleider van de coalitie, André Misiekaba in zijn stelling dat de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam illegaal is. Er wordt een beroep gedaan op Misiekaba en de overige Assembleeleden om ervoor te zorgen dat de onderhandelingscommissie onder leiding van Dilip Sardjoe wordt vervangen. De nieuwe commissie moet ervoor zorgen dat de Brokopondo Overeenkomst naar tevredenheid van het volk wordt afgehandeld.

Het Actiecomité geeft aan dat "op vrijdag 20 juli 2018 een petitie overhandigd is aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Drs. Jennifer Geerlings-Simons. In de petitie getiteld 'Geen ontmanteling zonder verantwoording' wordt geëist dat de in gang gezette ontmanteling van de Suralco-plant te Paranam, binnen twee weken wordt stopgezet. Deze activiteiten zijn in strijd met de Brokopondo Overeenkomst die alleen met toestemming van DNA kan worden opgeheven of gewijzigd. Na drie jaren onderhandelen en een afgewezen Memorandum of Understanding door DNA, wordt het steeds onduidelijker welk belang er wordt gediend door de onderhandelingscommissie cq de regering.

In de petitie is DNA gevraagd om als vertegenwoordiger van het volk het daarheen te leiden dat er duidelijkheid wordt gegeven door de regering i.v.m. het eenzijdig en vroegtijdig opzeggen van de Brokopondo Overeenkomst door de Alcoa en de positie van Suriname. In DNA zou de beloofde conceptovereenkomst besproken worden, die eind juli zou worden aangeboden. Dit heeft niet plaatsgevonden. De bedoeling was dat de regering verantwoording zou afleggen aan DNA en de samenleving zou informeren.

Het Actiecomité Alcoa stelt vast:
- Reeds in 2014 droeg de toenmalige regering kennis cq was zij bekend met het feit dat Alcoa de Brokopondo Overeenkomst vroegtijdig en eenzijdig zou opzeggen . De regering hiermee geconfronteerd in DNA ontkende hiervan op de hoogte te zijn.
- In 2015 (na de verkiezing van 25 mei 2015), beaamde de huidige regering dat Alcoa wel degelijk vroegtijdig de Brokopondo Overeenkomst wil opzeggen.
- In 2015 vormt de regering een commissie om met Alcoa te onderhandelen over verandering cq beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst.
- De leden van de commissie ontberen kennis/ervaring/expertise om de onderhandelingen over de Brokopondo Overeenkomst te voeren. En ontberen ook het vertrouwen van de bevolking.
- Door deze incompetente bemensing van de commissie, wordt de indruk gewekt, dat de regering bewust kiest om geen hoge prioriteit te stellen voor het Surinaamse belang.
-De indruk dat de regering voor verlies gaat (dus een nadelig resultaat voor Suriname ) wordt nog meer bekrachtigd vanwege het feit dat op elk moment dat zij verantwoording moest afleggen aan de bevolking, zij de bevolking steeds voor houd dat Suriname niet in de positie zit om een afhandeling in voordeel van Suriname te bewerkstelligen of ten minste naar letter en geest af te handelen.
- De regering verschuift het geven van verantwoording steeds naar een latere datum.
- Dat met de laatste vertoning in het hoogste college van Staat, de regering meer dan duidelijk heeft gemaakt dat zij niet van plan is haar grondwettelijke verplichting jegens het volk na te leven.
- Dat de regering ondanks zoveel aanbiedingen door ter zake deskundigen en maatschappelijke organisaties, het niet nodig acht met hun in overleg te treden.
- Dat de regering niet in het belang van Suriname handelt.

Door de bovenstaande handelingen en houding van de regering wordt niet alleen onze economie schade toe gebracht maar worden wij, allen burgers van ons geliefd Suriname, vooral ernstig ondermijnd in onze strijd om onze door de natuur gegeven rijkdommen, voor de ontwikkeling van ons land in te zetten.
Het Actiecomité Alcoa voelt zich gesterkt door de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, die gezegd heeft dat de regering en de Alcoa illegaal zijn! Het Actiecomité ondersteunt de fractieleider in de strijd tegen de illegaliteit van regering en ALCOA. Zij doet een beroep op fractieleider Drs André Misiekaba en zijn collegae het daarheen te leiden dat de regering de huidige onderhandelingscommissie onder leiding van de heer Dilip Sardjoe vervangt door het installeren van een commissie met ter zake deskundigen, die de ondersteuning heeft van alle Surinamers. De nieuwe commissie moet er voor zorg dragen dat de Brokopondo Overeenkomst wordt afgehandeld naar alle billijkheid en tevredenheid van de totale Surinaamse bevolking. Het comité roept alle maatschappelijke groepen op zich klaar te maken om de DNA daarbij massaal te ondersteunen."

Actiecomité Alcoa
Drs. Wim Bakker (coördinator)