'Gezondheidszorg in problemen door gebrek aan beleid'
17 Aug, 00:47
foto
Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter PALU.


Op de laatst gehouden openbare vergadering van de Zorgraad werd opnieuw duidelijk dat de problemen in de zorgsector steeds groter worden en dat het volk dagelijks daarvan de dupe wordt. Niet voorradige medicijnen, zorgverleners in de problemen, onbetaalbare en voor velen onbereikbare diensten en mensen aan wie een verzekering geweigerd wordt, terwijl ze wettelijk wel recht op hebben, dit is aan de orde van de dag. PALU-ondervoorzitter Henk Ramnandanlal, stelt dat de gezondheidszorg in problemen is door gebrek aan beleid.

De openbare vergadering werd een gelegenheid voor zorgzoekenden en zorgverleners om hun ontevredenheid over de wet Nationale Basiszorgverzekering te uiten. Zorgwekkend zijn de losse voorstellen tot sanering van het pakket aan zorgverlening dat nu opgenomen is in de Basiszorgverzekering. De afwezigheid van de minister van Gezondheidszorg op de vergadering was typerend voor het gebrek aan regeerbeleid in deze sector. Dit gebrek aan beleid maakt bestaande problemen alleen maar groter en schept elke dag weer nieuwe.

Wet ondergraven
Een onder de coalitieregering 2010-2015 ingezet zorgbeleid resulteerde in een wet Nationale Basiszorgverzekering. Toen al pleitte de PALU, als onderdeel van deze coalitie, voor een bredere discussie over het nationale zorgbeleid waaronder het duurzaam maken van de financiering, brengt Ramnandanlal in herinnering. De wet Nationale Basiszorgverzekering werd goedgekeurd met ondersteuning van de totale coalitie. De PALU ging er daarbij vanuit dat er volgens de wet een breed gedragen, langjarig nationaal zorgbeleid zou komen met een totale transformatie van de zorgsector. Om dat mogelijk te maken moesten onder andere nog een aantal staatsbesluiten worden geproduceerd, wat ook in de wet was voorzien.

Onder regering Bouterse II wordt intussen duidelijk dat ook op dat vlak beloften niet waargemaakt kunnen worden door de NDP. Sterker nog, de wettelijk ingestelde Zorgraad werd door de eerste minister van Volksgezondheid onder deze regering, volledig genegeerd. Bovendien heeft de regering voor haar eigen gemak, de grote groep van verzekerden waarvan de premie wettelijk betaald moet worden door de overheid, ondergebracht bij het Staatsziekenfonds. Op die manier hoeft men de premies namelijk niet elke maand op te hoesten, en wordt er alleen geld overgemaakt naar het SZF wanneer de declaraties van de artsen en ziekenhuizen dat nodig maken. Daarmee overtreedt de regering wel de wet Nationale Basiszorgverzekering, constateert Ramnandanlal.

Het proces onder de coalitieregering ingezet om van het Staatsziekenfonds een echte zorgverzekeraar te maken, werd niet voortgezet. Het gevolg is weer dat het Staatsziekenfonds nu meent zich niet te hoeven houden aan de wet om de wettelijke afdrachten te plegen en daarmee wordt de uitvoering van de wet verder ondergraven. Ook de noodzakelijke staatsbesluiten die een goede werking van de Wet Nationale Basiszorgverzekering moeten garanderen, zijn tot nog toe uit gebleven.

Nationaal zorgbeleid
Duidelijk wordt dat er een misvatting bestaat over de wet Nationale Basiszorgverzekering. De wet is niet het regeerbeleid en het regeerbeleid kan niet alleen uit de wet bestaan. De problemen in de zorgsector zullen aangepakt moeten worden vanuit een visie die door alle betrokkenen wordt gedragen. De wet zal van dit alles maar een klein onderdeel zijn. "Het gaat om een bredere visie over niet alleen hoe we de gezondheidszorg duurzaam zullen financieren, maar ook over hoe we de zorg transparanter kunnen maken. Uiteindelijk moeten we komen tot een gedegen langjarig nationaal zorgbeleid. Onderdeel van die visie zal ook moeten zijn de transformatie van de zorgsector waarin nu overwegend verdiend wordt aan de curatieve zorg en weinig aandacht is voor de preventieve zorg," stelt de politicus.

Vanuit de PALU is onder andere in de wet ingebracht dat zorgverleners en zorgverzekeraars data en informatie moeten doorgeven aan de Zorgraad zodat deze haar taken naar behoren kan vervullen. "Wat we nu zien is dat de zorgsector voor een goed deel beheerst wordt door overheidsinstellingen die zich juist schuldig maken aan het niet aanleveren van de noodzakelijke data en informatie. Dat de kritieken zich nu richten op de wet Nationale Basiszorgverzekering en de Zorgraad, is begrijpelijk. Maar de grootste boosdoener blijft de regering die er maar niet in slaagt om een langjarig zorgbeleid te formuleren, ten uitvoer te brengen en daarbij met voorstellen te komen voor alternatieve financieringsmogelijkheden, juist in de huidige financiële crisis," meent de ondervoorzitter van de PALU.