MVN had Salomons oordeel verwacht van president
12 Aug, 14:27
foto


Het Marron Vrouwen Netwerk (MVN) vindt dat ondanks het traditionele gezag zelf een beroep gedaan heeft op president Desi Bouterse om een keuze te maken wie granman wordt van de Saramacca, gehoopt werd op een Salomonsoordeel. Hierbij zou het instituut van de president slechts bemiddelen, maar de uiteindelijke keuze aan het Saamaka volk zelf overlaten. De MVN zal actief ondersteuning geven in het proces dat moet leiden tot een breed gedragen oplossing, zegt voorzitter Cynthia Leune vandaag in een open brief aan de president.


De open brief:
Open brief MVN aan de president, betreffende kwestie Saamaka Gaaman. Aan de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie D.D. Bouterse.

Excellentie,
Het Marron Vrouwen Netwerk (MVN), dat een organisatie is voor alle marronvrouwen, onafhankelijk van hun stam, heeft de afgelopen jaren met belangstelling de perikelen rondom de Saamaka Gaanman gevolgd.
De International Convention on Civil and Political Rights Art. 27 & ILO Convention Art.3, over de rechten van de inheemse en Tribale volkeren zegt dat deze volkeren recht hebben om hun eigen politieke status en ontwikkeling te bepalen door middel van zelfbestuur en autonomie. Letterlijk geciteerd uit deze conventions de volgende artikelen:
International Convention on Civil and Political Rights Art 27: Art 1: 1. All peoples have the right of self-determination determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic and cultural development.

Minority Declaration Art. 2 1. Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities have the right to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion and to use their own language, in private and in public, freely and without interference of any form of discriminations.

ILO Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples Art 3: Indigenous and tribal peoples shall enjoy the full measures of human rights and fundament all freedoms without hindrance or discrimination. Art 7: 1. The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual wellbeing and the land they occupy or otherwise use and to exercise control, to the extent possible over their own economic, social and cultural development.

Het bekende Salomonsoordeel dat uit de bijbel komt (1 Koningen 3:16-28) is een uitspraak die getuigt van wijsheid en spitsvondigheid in een moeilijk geschil. De moeilijke vraag, het dilemma over wie het levende kind mocht hebben, kaatst koning Salomon terug naar de vrouwen door de kern van de zaak aan hen voor te leggen. De liefde voor het kind. Daardoor bepalen zij uiteindelijk zelf wie de moeder van het kind is.

Het bovenstaande in overweging nemende betreurt het Marron Vrouwen Netwerk het daarom ten zeerste dat het instituut van de president, ondanks de oproep van de overige Gaanmans ervoor kiest om de verdeeldheid onder de Saamaka te handhaven en de beëdiging van een niet volledig gedragen Gaanman voortgang te laten vinden.

Ondanks het traditionele gezag zelf een beroep gedaan heeft op de president om deze keuze te maken hadden we gehoopt op een Salomonsoordeel. Hierbij zou het instituut van de president slechts bemiddelen, maar de uiteindelijke keuze aan het Saamaka volk zelf overlaten. Dat zou misschien nog enige tijd duren, maar de uiteindelijke oplossing zou de eenheid, rust en vrede onder het volk moeten garanderen.

Het is immers nog nooit voorgekomen en is ook niet conform de traditie dat deze keuze door de politiek wordt gemaakt. De politiek heeft altijd slechts de keuze van het volk bevestigd en beëdigd. Deze ingreep/inmenging van het instituut van de president met de installatie van deze Gaanman kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel de Saamaka als de andere stammen. Wij hopen en doen nogmaals een beroep op de president om zijn bemiddelende rol te vervullen, maar zijn recht op het besluit terug te geven aan de Saamaka en hiermee het voorbeeld van Salomon in de Bijbel te volgen.

Alleen wanneer zij in onderling overleg zelf tot een oplossing komen van dit geschil, zal de rust en vrede wederkeren onder het Saamaka volk. Als MVN zullen wij daarom in de komende tijd actief onze ondersteuning geven in het proces dat moet leiden tot een breed gedragen oplossing.

Hoogachtend,
Het Marron Vrouwen Netwerk,
Drs. C. Leune (voorzitter)

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February