Illegalen krijgen tweede prijsverlaging verblijfsvergunning
12 Aug, 16:31
foto
Project Legalisatie VII hanteert verschillende leges voor de categorieën vreemdelingen.
(Illustratie: Ranu Abhelakh)


De regering is illegaal verblijvende personen weer eens tegemoet gekomen. Vreemdelingen die legaal binnenkwamen krijgen een tweede prijsverlaging. En zij die Suriname illegaal binnen reisden mogen hun verblijfstatus nu ook legaliseren, zegt onderdirecteur Vreemde-
lingenzaken Rachelle Groenveld aan Starnieuws.


De nieuwe maatregel is afgelopen 9 juli ingegaan met de start van het project Legalisatie VII van het ministerie van Justitie en Politie. Het actietarief van US$ 2000 dat van maart tot en met mei 2018 werd gehanteerd is nu verlaagd naar US$ 1500 voor vreemdelingen van buiten de regio. Ook degenen uit de regio hebben nu een korting gekregen en betalen US$ 400 in plaats van US$ 600 voor de legalisatie van hun verblijf. “De nieuwe prijzen gelden alleen voor vreemdelingen die Suriname legaal zijn binnengekomen vóór 15 december 2018”, zegt Groenveld.
Een toekomst gericht project want Legalisatie VII loopt ook op die datum af.

Groenveld is niet bekend met de precieze redenen voor de prijsvermindering en denkt dat de regering graag heeft dat zoveel mogelijk mensen hun verblijfstatus legaliseren. Het vermoeden bestaat dat er meer illegaal verblijvende personen in Suriname zijn dan het aantal dat tot nu toe een aanvraag indiende. “Het kostenaspect speelt misschien een rol dat de mensen niet komen om hun verblijf te legaliseren.” Met de tweede verlaging wil de regering deze drempel wegwerken.

Illegaal binnengekomen mensen krijgen kans
Voor de eerste keer worden vreemdelingen die Suriname illegaal zijn binnengekomen ook in de gelegenheid gesteld om hun status legaal te maken. “Zij waren in alle zes legalisatieprojecten uitgesloten. Je weet niet wie ze zijn, van waar ze komen en ze beschikken niet over alle documenten.” Deze categorie betaalt wel de oude tarieven van US$ 2000 om US$ 600 voor de legalisatie van de verblijfsvergunning.

Deze personen reisden niet via de doorlaatposten Zanderij, Albina, Zorg & Hoop en Southdrain, maar via de open grenzen en hebben geen stempel van de immigratiedienst in hun paspoort, licht Groenveld toe. Terwijl de eerste categorie personen ‘legaal binnengekomen’ beschikt daarentegen wel over die stempel. “Zij hebben misschien niet het juiste type visum, of hun kort verblijf is vervallen of hebben hun papieren niet op tijd ingediend.”

Derde categorie
Er is ook een derde categorie personen toegevoegd. Het gaat om de (Guyanese) vissers, de directe slachtoffers van de zeeroof van 27/28 april en 3 mei 2018. Opvallend is dat slechts zeven personen hun naam hebben opgegeven via het Visserscollectief. “Zij alleen kunnen de aanvraag doen”, zegt Groenveld.

Vreemdelingen tegemoetkomen
Het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken probeert de vreemdelingen op verschillende manieren tegemoet te komen. Taalbarrières worden overbrugd door taalcursussen in het Engels, Spaans en momenteel in het Portugees en Mandarijn, zegt Groenveld. “Soms nemen de personen hun eigen tolk mee, helpen andere klanten hun met de vertaling of vragen wij de consulaten om een contactpersoon.”

Voor een vlotte afhandeling is er een betaalloket van de Surinaamse Postspaarbank in hetzelfde gebouw ondergebracht. “De aanvrager loopt na het interview bij ons de deur uit met het stortingsformulier, betaalt naast de leges en komt gelijk terug met de kwitantie.” In het zevende project startte de afdeling ook met de medewerking voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering bij het Staatsziekenfonds. Dit is een van de documenten die de aanvragers moeten overleggen. Het verzekeringsorgaan neemt binnenkort ook een kantoorruimte in het gebouw in

MKV vs. hoge leges
Het overgrote deel van de aanvragers is legaal het land ingekomen met vermoedelijk een toeristen- of zakenvisum. Deze groep beschikte niet over een Machtiging Kort Verblijf (MKV) – kort verblijf visum. Het verkrijgen van een MKV duurt drie maanden en personen nemen liever het risico om naar Suriname te komen en hier het verblijf aan te vragen. “Maar dit kost de persoon uiteindelijk meer geld.”

Groenveld adviseert personen en instanties die arbeidsmigranten willen laten halen om de mkv aanvraag in het desbetreffende land te doen of waar Suriname een diplomatieke vertegenwoordiging heeft. De kosten in totaal zijn US$ 195 in plaats van de hoge leges om het verblijf achteraf te legaliseren.

One-stop-window
In de toekomst wil de afdeling alle processen digitaliseren zodat de indieners hun aanvraagproces online kunnen volgen. “Nu e-mailen of bellen wij met de klant.” Een one-stop-window voor aanvragen voor toelating, verblijf- en werkvergunning klinkt als muziek in de oren. “Wij zijn geautomatiseerd en alle reguliere aanvragen worden digitaal via de website gedaan. Andere diensten zijn misschien nog niet zover. Pas aan het eind zien wij de indiener die de verblijfsvergunning persoonlijk ophaalt.”

De vreemdeling heeft dan nog wat loopwerk: eerst naar de Vreemdelingenpolitie en dan naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken voor de inschrijving. Groenveld: “Ik ben voorstander van een one-stop-window. Bijvoorbeeld verblijf- en werkvergunning op één plek en alles verloopt digitaal.”

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February