CLO en regering moeten akkoord bereiken over twee zaken
11 Aug, 00:00
foto
CLO-bestuurslid Michael Miskin geeft uitleg over de onderhandelingen aan de Ledenraad. (Foto: Raoul Lith)


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft twee knelpunten die met de regering moeten worden besproken. Het bestuur van de ambtenarenbond hoopt dat zondag, tijdens de onderhandelingen met het ministerie van Financiën, over de loonsverhogingen, een principe-akkoord kan worden bereikt. "Wij gaan de bespreking positief tegemoet," zegt bestuurslid Michael Miskin in gesprek met journalisten.

De CLO heeft gevraagd om de SRD 500 die de ambtenaren elke maand krijgen als koopkrachtversterking, toe te voegen aan het salaris. Daarop wil de vakcentrale als eerste stap een verhoging van 25%. De regering heeft aangeboden 15% verhoging in september en 10% in januari volgend jaar. Dit voorstel is verworpen door de Ledenraad van de CLO. Het bestuur kreeg de tijd om binnen één week overeenstemming te bereiken met de regering. Vrijdag is de week verlopen, maar er is nog geen concreet voorstel op tafel.

Het tweede probleem tussen CLO en regering dat opgelost moet worden, is dat de ambtenaren niet achteruit mogen gaan in het netto salaris. Er worden inhoudingen gepleegd door de overheid voor AOV, premie voor Staatsziekenfonds, pensioenpremie en loonbelasting. Bij de exercities die gepleegd zijn, is er geen rekening gehouden met deze eis van de CLO.

Miskin hoopt dat Financiën met de juiste deskundigen erbij zondag de onderhandeling zal voeren. Het Onderhandelingsorgaan heeft jarenlang ervaring en weet waarover er gesproken wordt. Nu is dit orgaan niet betrokken, maar andere deskundigen zitten om de tafel, die onvoldoende ervaring hebben, waardoor het moeilijk is voor partijen om elkaar te begrijpen.

De CLO Ledenraad heeft op de vergadering vrijdag het bestuur tot woensdag de tijd gegeven om tot overeenstemming te komen met de regering. Indien dat niet gebeurt, zijn acties niet uitgesloten.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April