Ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer in parlement
10 Aug, 22:31
foto
In de ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer zijn vernieuwingen voor de natuurparken in Suriname vervat.


Ontwikkelingen in eigen land als ook veranderingen over hoe in de wereld wordt gedacht over natuurbeheer, dwingen het land om anders om te gaan met natuur in beschermde gebieden. Vandaag is de ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer overhandigd aan de voorzitter van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons.

Suriname heeft 2,1 miljoen hectare beschermde gebieden. Met de nieuwe wet kan het land efficiënter economische activiteiten ontplooien met het beschermen van de natuur. Dat kan door nieuwe vormen van natuurbescherming mogelijk te maken en te voldoen aan internationale verdragen en geldende principes. Er is ruim 18 maanden gewerkt aan het vernieuwen van de wetgeving voor de natuurparken in Suriname. Het resultaat is verwerkt in het Project Onze Natuur op 1.

Ruim 80 stakeholders hebben hun bijdrage geleverd aan het project. Vertegenwoordigers van diverse organisaties, ministeries, het parlement, gemeenschappen, wetenschappelijke instituten, ngo’s, de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Vereniging van Economisten, hebben allen geholpen met wat er in de wet zou moeten staan. Het einddocument had dan ook als doel om door gezamenlijke inspanning Suriname zijn voorhoederol qua visie over natuurbeheer terug te geven. “Een positie die past bij Suriname als het bosrijkste land ter wereld,” zegt de commissie Project Onze Natuurbeheer op 1, in een persbericht.

Het ontwerp Milieuraamwet ligt ook al bij het parlement. Voorzitter Geerlings-Simons heeft gezegd dat er zal worden nagegaan hoe deze natuurbeheer wet past in het totaalplaatje. Ze hoopt de wet dit jaar te behandelen, anders begin 2019.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April