CLO bereidt zich voor op acties na woensdag
10 Aug, 13:38
foto
Hoofdbestuurslid van de CLO, Mike Miskin, spreekt de ledenraad toe. (Foto's: Raoul Lith)


De ledenraad van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft zojuist vergaderd. Op de vergadering is er nog geen besluit genomen, maar alles wordt in stelling gebracht voor acties in de komende week. Het CLO-bestuur gaat zondag praten met de regering. Het hoofdbestuur krijgt tot woensdag de ruimte om een bevredigende oplossing te vinden. Is dat niet het geval, dan zullen er acties volgen. Bestuursleden hebben lidorganisaties opgeroepen zich voor te bereiden voor de volgende week. “Het wordt alles of niets,” zegt CLO-lid Eugene Daniel. CLO-voorzitter Ronald Hooghart is nog uitlandig, hij is in Colombia.

Eerder heeft de CLO het voorstel van de regering voor een salarisverhoging van 15%, na incorporatie van de koopkrachtversterking van SRD 500, verworpen. De regering had voorgesteld om per 1 september de 15% verhoging toe te kennen en met ingang van 1 januari 2019 nog 10% te geven. De afwijzing van het voorstel heeft het hoofdbestuur van de CLO vicepresident Ashwin Adhin en minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad op 3 augustus per brief meegedeeld.

CLO gaat uit van het gelijkheidsbeginsel en eist 111% loonsverhoging op basis van de herwaardering van de leerkrachten. Om inflatie te voorkomen, wil CLO-voorzitter Hooghart een gefaseerde toekenning van de verhoging. Het CLO- bestuur had de regering een ultimatum gesteld van een week. De ambtenarenbond wil in eerste fase een loonsverhoging van 25%.

“Als zondag de gesprekken niet bevredigend zijn, gaan we alles in stelling brengen. En dit is geen losse flodder,” zegt lid Daniel van de personeelsbond bij het ministerie van Defensie. Samen met bondslid Johannes Aviankoi (van de bond bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling) heeft hij acties aangekondigd. Aviankoi stelt dat het hoofdbestuur tot woensdag de tijd heeft om te onderhandelen. Daarna zal het hoofdbestuur het resultaat aan de ledenraad moeten meedelen. Aviankoi zegt dat deze kwestie vanaf 2015 speelt, en “nu zijn we in 2018, straks in 2020 en we zijn geen stap verder.”

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May