Oplossing Saamaka Gaanmanschap
11 Aug, 02:48
foto


De voorgenomen beëdiging van de president van dhr. Albert Aboikoni tot grootopperhoofd der Saramaccaners, vindt geen voortgang meer. Er zijn te veel negatieve ontwikkelingen rond deze zaak, waardoor de regering/president geen andere keus had, dan pas op de plaats te maken. De verklaring van de Marron grootopperhoofden spreekt boekdelen.

Op 4 juli 2018 heb ik een stuk geschreven met als titel ‘Kwestie Gaanmanschap Saramaccaners nader bekeken’. Daarin heb ik duidelijk aangegeven hoe men tot een structurele oplossing in deze zaak zou kunnen komen. De wijze hoe de zaak nu zal worden aangepakt, is precies wat ik had aanbevolen in mijn ingezonden stuk. Als de regering/president mijn advies had opgevolgd, dan was het een andere situatie. Het moet duidelijk zijn dat de regering/president in deze zaak ernstig gezichtsverlies heeft geleden. Ik blijf daarom zeggen dat het steeds de hoogste tijd wordt dat de president zijn adviseurs gaat evalueren en de pseudo-deskundigen eruit trapt. Anders gaat hij meer en meer in verlegenheid worden gebracht. De wereld wordt steeds kleiner vanwege de technologische ontwikkelingen via internet. Alles wat in de media komt, is internationaal te volgen. Hierdoor wordt het land met zulke zaken internationaal te schande gezet.

Voordat met zaken Marron-rakende wil gaan oplossen, moet men eerst bekend zijn met de tradities, culturen en gewoontes van de marrons. Niet omdat een bepaald persoon een Marronafstammeling is, dan wil dat automatisch zeggen dat hij/zij voor een doorbraak kan zorgen? Problemen worden opgelost door de juiste kennis en inzicht te hebben van het probleemgebied, waarbij analytisch vermogen en structureel oplossingsgericht denken zeer belangrijke kennisgebieden zijn. Zonder deze kennis en eigenschappen zal men het probleem alleen maar verergeren en ingewikkelder maken, waardoor de oplossingen ver te zoeken zullen zijn.

Naar aanleiding van mijn ingezonden stuk van 4 juli 2018 over dit onderwerp heb ik veel positieve reacties gehad en maar één negatieve. Ik heb zelfs een zeer positieve reactie gekregen van een gepromoveerde topjurist tevens ex-minister, die mij zelfs heeft geadviseerd om te proberen inhoud te geven aan mijn advies. Deze deskundige is geen Marron-afstammeling, maar kan zich wel terugvinden in mijn voorstel om tot een oplossing te komen! Hieruit kunnen wij concluderen dat het een nationale zaak is, die structureel en duurzaam opgelost had moeten worden. Dit probleem heeft als eerste de kop opgestoken tijdens het bewind van ex-president R. Venetiaan en ex-minister M. Felisie van Regionale Ontwikkeling. Men had toen de zaak structureel moeten aanpakken, voordat men wijlen Gaanman Belfon Aboikoni had beëdigd. Maar helaas is dat niet gebeurd en iedereen ziet nu wat het is geworden. Problemen moeten gelijk worden opgelost i.p.v. deze steeds blijven uitstellen, waardoor meningsverschillen uitgroeien tot explosiegevaren.

De enige negatieve reactie die ik heb gehad is van een topper uit de regering tevens Marron-afstammeling. Zijn reactie was letterlijk: “Ik heb het artikel gelezen. Mijn eerste reactie als degene die dichterbij het dossier zit, is dat jij de plank compleet hebt misgeslagen door in meerdere passages in het artikel vergelijking te maken met de Ndjuka Gaanman. Bij de Saamaka is het Gaanmanschap ‘an other ball game’. Geloof me, de reacties zullen niet mals zijn. Hopelijk dat dit artikel niet zal leiden tot het verwijten naar de hele Ndjukastam. Mark my words”. Mijn reactie op zijn antwoord was: “Thanks bro! Maar tot nu toe heb ik alleen positieve reacties gehad! Ik ben ingegeven door het ontsluiten van één groep. We zien wat het zal worden. Structurele oplossingen”. Zijn reactie hierop was: “Okay, het is niet makkelijk hor”. Ik denk dat uit deze conversatie en de huidige ontwikkelingen rond deze kwestie, het duidelijk zal zijn of ik de plank had misgeslagen, dan de spijker op zijn kop geslagen.

Ik vraag mij af waarom bepaalde zaken eerst moesten plaatsvinden, voordat beleidsmakers gaan inzien dat zij een verkeerde beslissing hebben genomen en hun keuze moeten gaan herzien. Het terugdraaien van genomen besluiten vanwege negatieve uitkomsten, duidt gewoon op tekort aan visionair leiderschap en strategisch denkvermogen. Leiders moeten in staat zijn om de gevolgen van hun handelingen in te schatten en daarop gaan anticiperen. Als de leider op basis van ingewonnen adviezen gezichtverlies heeft geleden, moeten degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, consequenties eraan verbinden.

Gezien het feit dat het totale Traditioneel Gezag deze zaak naar zich heeft toegetrokken, heb ik het volste vertrouwen dat men een wijs besluit zal nemen, omdat het allemaal onafhankelijke traditionele culturele deskundigen zijn. Vanwege het feit dat een Gaanman niet door de president wordt aangewezen en de aangewezen Gaanman partijlid is van de president, is er al teveel ruis in de beslissing van de president. Er is dan twijfel aan objectiviteit, waardoor het beste is dat het besluit wordt herzien.

Laten wij hopen dat het besluit dat genomen zal worden in het algemeen belang zal zijn voor het land, maar meer nog in het bijzonder voor alle Marronstammen, waardoor er totale vrede zal heersen binnen de Saamakastam. God zegent en zij met ons allen.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
Afstammeling Misiedjan-Lo der Ndjukastam
rub_rav@yahoo.com

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April