President kiest stamhoofd (granman)?
09 Aug, 10:33
foto


Na intensieve gesprekken heeft de president besloten om de heer Albert Aboikoni aan te wijzen als granman. Dit lees ik in een bericht op Starnieuws. Verbazingwekkend, een granman wordt gekozen door de president, een entiteit buiten de Marrongemeenschap. Sinds de vrede van 1760 tussen de Marrons en koloniale overheersers hebben mensen uit het binnenland zelfbeschikking/autonomie over hun woongebieden.

Volgens Wikipedia betekent autonomie het volgende:
Autonomie is de zelfbeschikking van het individu of van een natie zonder overheersing door een andere entiteit. De term is afgeleid van het Grieks autonomía 'onafhankelijkheid' 'geregeerd door eigen wetten' 'wet'). Het concept komt voor in politiek, technisch, filosofisch, geneeskundig, moreel en psychologisch verband, en verwijst naar de capaciteit van een rationeel individu of bestuur om eigen verantwoorde beslissingen te nemen.
Dat wil dus zeggen dat de Marrons zelf mogen beslissen over hun woongebieden. Ze mogen dus ook zelf beslissen over leiderschap binnen hun gemeenschap. Elke gemeenschap die zelfbeschikking of autonomie heeft, moet dit verworven recht koesteren. Historisch gezien hebben de Marrons eeuwen moeten vechten voor zelfbeschikking. Het is begonnen op de plantages waar ze eigendom waren van de slavenmeester. Op de plantages hadden de slaven totaal geen zelfbeschikking. Ze waren eigendom van de slavenmeester. Het zo knap bevochten recht wordt naar mijn inzien op een zeer kinderlijke manier weer toevertrouwd aan een ander.

Het lijkt alsof de grote helden in het verleden zich voor niks druk hebben gemaakt over vrijheid en zelfbeschikking. Sterke leiders als Adyako Benti Bastion hebben in 1760 flink moeten onderhandelen met de Nederlanders om het conceptverdrag uit te breiden met meer autonomie voor de Marrons. Door politieke inmenging krijgt deze functie een raar karakter. Niet het karakter van eervol, standvastig, wijs, sterk, moedig. Met deze zogenaamde benoeming krijgt de functie een 'tyuku' cq 'mati mati' karakter. En dat is de strijd die ervoor geleverd is onwaardig. De benoeming van de granman is niet iets voor Paramaribo. Het is een eervolle benoeming die toekomt aan de mensen in het binnenland.

Modernisering granman
Ik realiseer me dat de granman van vroeger niet dezelfde granman van nu kan zijn. Tijden zijn veranderd, er is nu wifi in plaats van een apintiedrum. Dit betekent niet dat de granman geen functie meer heeft, integendeel de granman is nu ontzettend belangrijk. Ons binnenland wordt namelijk van alle kanten bedreigd. We hebben een sterke leider nodig die opkomt tegen het wild kappen van de bomen, het vernietigen van de rivieren met kwik en één die goed onderwijs kan brengen naar het binnenland. Politici kunnen dat niet alleen, omdat ze niet het gezag hebben van de granman.

De Marrons en de inheemsen hebben eeuwen in deze gebieden gewoond met respect voor de natuur. Wat mij betreft mag de granman in de huidige vorm en benoeming blijven bestaan. Dat zijn we als Marrongemeenschap verplicht aan Adyako Benti Bastion en alle andere Marrons die gevochten hebben voor onze zelfbeschikking. Wat wel veranderd kan worden is het bestuur om de granman heen. Bijvoorbeeld: vroeger had hij 'basja’s' nodig om iedereen op de hoogte te stellen van zijn besluiten. Dat hoeft niet meer. Zoals eerder aangegeven kan dat via wifi of e-mail. En in zijn besluit om nieuwe mensen aan te wijzen voor de verschillende functies heeft de granman hulp nodig van mensen met kennis en ervaring. Met kennis bedoel ik kennis van het binnenland maar ook kennis van maatschappij structuren heden ten dagen. Er zijn genoeg capabele 'Loweman Paansuns' die deze functie of functies kunnen bekleden. Ik ben trots op onze zwaar bevochten verworvenheid en die mogen we niet zomaar weggeven.

John Misidjan Msc.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May