Hoge onderscheiding voor minister Moestadja
08 Aug, 02:48
foto
Vicepresident Ashwin Adhin bezig met het omhangen van de versierselen. Minister Soewarto Moestadja is grootofficier in de Ereorde van de Palm geworden. (Foto's: Raoul Lith)


Van de 47 personen die gedecoreerd zijn dinsdag, met het oog op de herdenking van de Dag der Inheemsen en 128 jaar Javaanse immigratie, heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid de hoogste onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot grootofficier in de Ereorde van de Palm. Behalve een goede minister is hij ook een diplomaat met tact, oneindig geduldig, iemand met inzicht en veel ervaring prees vicepresident Ashwin Adhin hem.

Personen voorgedragen door verschillende organisaties zijn gedecoreerd in de Congreshal. “U bent geselecteerd om in aanmerking te komen om uw verdiensten op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied. De regering heeft veel waardering voor wat u doet,” hield Adhin de groep voor.

De vicepresident stelde dat niemand wordt geboren met ‘burgerzin’, het is iets wat zich ontwikkelt. Hij legde uit dat belangrijke elementen hierbij zijn bewustzijn, participatie in de maatschappij, in staat zijn je mening te durven geven maar ook democratische attitude. “Uw voldoening ligt bij uzelf. U heeft in uw daad uw voldoening al gekregen, u heeft het niet gedaan voor het lintje. Echter is het volgens Adhin de plicht van de regering om de bijdrage aan het burgerschap te erkennen. Hij gaf aan dat de gedecoreerden ook burgerzin bij anderen hebben gestimuleerd, deze naar hoger bewustzijn hebben helpen brengen en bijgedragen hebben aan attitudeverandering.

Adhin bedankte Moestadja voor zijn bijdrage aan het land. Hij geeft aan niet te weten of er ooit nog een vervanger met deze genoemde kwaliteiten zal komen. Ook Stanley Sidoel, voormalig directeur van Cultuur, heeft een onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot commandeur in de Ereorde van de Palm.

Bijgestaan door de ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer, Handel, Industrie en Toerisme en Binnenlandse zaken ontvingen zestien personen een eremedaille in goud verbonden aan de Ereorde van de Palm. 21 personen zijn benoemd tot ridder in de Ereorde van de Palm, terwijl zeven zich officier in de Ereorde van de Palm mogen noemen.

Raoul Lith

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April