Wegconstructie voor minder files in de stad in ontwerp
08 Aug, 07:37
foto
Telling van voertuigen in de omgeving van Nieuwe Haven. (Foto: OWT&C/NII)


De filevorming in de binnenstad heeft de aandacht van de afdeling Wegen van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C). De afdeling onderzoekt momenteel samen met de Inter-American Development Bank (IDB) welke mogelijkheden er zijn voor de verbetering van de road infrastructuur en wat er nog geregeld moet worden voor het verkeer richting het havencomplex.

De afdeling heeft kortgeleden de verschillende voertuigen in de omgeving van Haven geteld. Awinash Dewoe, waarnemend onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken van het ministerie, zegt dat er drie soorten tellingen gedaan worden, te weten: het tellen van bromfietsen, personenvoertuigen en vrachtverkeer. Hij geeft hij aan dat het om handmatige en digitale tellingen ging, om de problemen van filevorming in de omgeving van het havencomplex aan te pakken.

“Er is veel verkeer over de weg. Naast de personenvoertuigen is er ook vrachtverkeer dat van en naar de haven gaat. Dit veroorzaakt dagelijks filevorming in de omgeving van de haven. Men heeft dus de tellingen gedaan om precies te weten hoeveel verkeer er over de weg gaat en op basis van het resultaat zal er een ontwerp gemaakt worden om hoogstwaarschijnlijk te komen tot een nieuwe wegconstructie zodat er minder sprake kan zijn van file in de omgeving van het havencomplex”, zegt Dewoe.

Het bijbouwen van een nieuwe rijstrook aan de Van ’t Hogerhuysstraat is een van de alternatieven. Deze straat heeft thans 2x2 rijstroken en desondanks is er tijdens piekuren sprake van filevorming. Afhankelijk van de verkeerstellingen van de verschillende type voertuigen, zal bepaald worden als men moet overstappen van 2x2 rijstroken naar 3x2 rijstroken.

Er zal ook gekeken worden naar de fysieke infrastructuur, omdat de Van ‘t Hogerhuysstraat nog breed genoeg is voor nog een rijbaan. Het is weliswaar nog niet duidelijk als het een rijbaan wordt, die speciaal bestemd zal zijn voor zwaar verkeer of als het een rijbaan wordt die voor alle type voertuigen bestemd zal zijn. Belangrijk is dat de verschillende filevormingen de aandacht genieten van het departement en dat men met een gepast antwoord zal komen om dit probleem te helpen voorkomen, zegt de voorlichting van OWT & C, via het NII.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April