Nakomelingen Javaanse contractanten trots op voorouders
08 Aug, 09:30
foto
De kranslegging bij het monument te Sana Budaya behoort tot de jaarlijks terugkerende activiteiten.


Nakomelingen van Javaanse contractanten herdenken op 9 augustus 128 jaar Javaanse Immigratie. Er zullen verschillende activiteiten worden ontplooid, waaronder kransleggingen bij de monumenten te Sana Budaya en Mariënburg.

Sapto Sopawiro, lid Federatie der Javanisten en behorende tot de tweede generatie Javanen in Suriname, is er trots op dat hij deze dag mag meemaken dankzij zijn voorouders, die hier kwamen als contractanten. Hij gedenkt samen met velen de dag waarop de Javanen voor het eerst voet aan wal hebben gezet in Suriname. Een deel van de contractanten is na de contractperiode teruggegaan naar Indonesië, maar degenen die zijn gebleven, hebben Suriname als hun vaderland genomen. “Onze voorouders zijn niet terug gegaan, ze hebben gekozen voor Suriname. Daarom is het juist voor mij zeer belangrijk, dat wij die dag niet moeten vergeten. Om te herdenken én om te vieren.”

Bevolkingsbeleid Biza
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) gaat de herdenking van Javaanse Immigratie niet ongemerkt voorbij. Biza heeft het Bevolkingsbeleid als één van haar prioriteitsgebieden aangemerkt. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het formuleren van zowel het Bevolkingsbeleid als het Genderbeleid met steun en medewerking van de diverse ministeries, aangezien beide beleidsgebieden cross-cutting zijn. Het bevolkingsbeleid zal moeten bijdragen aan het realiseren van duurzame doelen op het gebied van reproductieve gezondheid, vruchtbaarheid, migratie, immigratie en bevolkingsspreiding. Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt daarom ook aandacht gegeven aan de herdenking van de Javaanse Immigratie.

Verandering van leefwijze
De Javaanse contractarbeiders werden destijds vanuit verschillende dorpen uit Java naar Suriname gehaald. Zij brachten met zich mee hun leefwijze, die zij hebben overgedragen aan de generaties na hen. Maar door de jaren heen is, mede onder invloed van alle nieuwe ontwikkelingen, diezelfde levensstijl gaan verwateren. Dat vindt Sopawiro heel jammer. Hij vertelt dat toen de contractanten pas in Suriname waren, zij hun cultuur heel sterk hebben beleefd en uitgedragen. Echter blijken de jongeren van nu minder interesse daarvoor te hebben, omdat zij onder meer worden beïnvloed door de westerse levenswijzen.

Erfenis voorouders behouden
“Wij als ouderen doen er alles aan om de cultuur niet verloren te laten gaan, wij proberen op allerlei manieren om deze te behouden”, zegt Sopawiro. Hij roept daarom de jongeren van alle bevolkingsgroepen en in het bijzonder van Javaanse afkomst op om de erfenis van hun voorouders niet verloren te laten gaan. Degenen die de Adat levend houden kunnen die ook aan de volgende generatie overdragen. De herdenking 128 jaar Javaanse Immigratie valt samen met de internationale Dag der Inheemsen.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April