Oplossingsmodellen heropstart avondopleidingen AdeKUS
07 Aug, 14:40
foto


De Studentenvereniging genaamd Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) heeft enkele werkbare oplossingsmodellen aangedragen voor het heropstarten van de avondopleidingen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Op zondag 08 juli heeft de vereniging een discussiedag gehad op Berg en Dal, waarbij gediscussieerd werd over een eventuele heropstart van de avondopleidingen. Daarbij zijn er enkele oplossingsmodellen naar voren gekomen. Na terugkeer in de stad heeft de VMSS de modellen verder uitgewerkt en gegoten in verslagvorm en verder gemaild naar het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.

Zoals aangegeven in een eerder artikel staat de VMSS volledig achter het heropstarten van de avondopleidingen. Dit vanwege het feit:
- dat heel veel studenten die om welke reden dan ook niet de kans hebben gehad een dagopleiding te volgen, deze kans wel krijgen.
- door avondopleidingen aan te bieden het tekort aan het aantal hoog opgeleide personen kan worden opgekrikt.

De VMSS heeft in haar verslag voorgesteld om het collegejaar 2019-2020 te starten met de avondopleidingen. Tussen nu en oktober 2019 kunnen de nodige voorbereidingen daarvoor worden getroffen. Een ander voorstel is dat de overheid meer financiële middelen beschikbaar zal moeten stellen op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, speciaal om deze avondopleidingen te kunnen financieren.

De VMSS zal pogen om een exemplaar van de oplossingsmodellen beschikbaar te stellen aan de voorzitter van de vaste commissie van Onderwijs in De Nationale Assemblee.

De voorzitter van de VMSS,
D. P. van DUN LL.M

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April