Medische sector roert zich over aanpassing tarieven
01 Aug 2018, 02:16
foto


Verschillende beroepsgroepen in de medische sector roeren zich geruime tijd over tarieven. Radiologen, fysiotherapeuten en andere specialisten hebben hun tarieven opgeschroefd, zonder de dekking van de verzekeraars. De algemeen artsen van de Vereniging van Medici in Suriname houden donderdagavond een spoedvergadering over te ondernemen stappen om te komen tot tariefaanpassing.

De regering onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin is met de Zorgraad in overleg om te komen tot tariefaanpassing over de gehele linie. De ziekenhuizen vragen al jaren om verhoging van de ligdagtarieven. Hoewel onderkend wordt dat de tarieven aangepast dienen te worden, gaat het nu om de hoogte van het bedrag. Starnieuws verneemt dat de Zorgraad intussen voorstellen heeft gedaan aan vicepresident over de aanpassing.

De Wet Nationale Basiszorg Verzekering is op 9 september 2014 in werking getreden. Door de financieel–economische situatie en de enorme koersstijging in november 2015 zijn de tarieven van de dienstverleners onder druk komen te staan. De dekkingen binnen de zorg met de huidige premie zijn als gevolg hiervan ontoereikend gebleken, concludeert de Zorgraad.

Om niet oneindig door te gaan met incidentele kapitaal injecties heeft de Zorgraad zich over deze materie gebogen, om te komen tot een structurele oplossing. Gepleit wordt voor een integrale aanpak over de tarieven van de basiszorg en de premie.

Naast de basiszorg, willen ziekenhuizen, artsen, specialisten, apothekers en andere dienstverleners ook aanpassing van de tarieven. De verzekeringspasjes worden door diverse dienstverleners niet meer geaccepteerd als dekking. Particulier verzekerden moeten vaak het gehele bedrag zelf betalen, en kunnen slechts een deel hiervan declareren. Ook verzekerden bij het Staatsziekenfonds moeten bijbetalen op eigen kosten.

Wednesday 11 December
Tuesday 10 December
Monday 09 December