Breeveld vraagt aandacht Luchthavenbeheer
20 Jul, 22:33
foto
Assembleelid Carl Breeveld (DOE)


Onze luchthavens, de haven van Paramaribo, Albina en Nw. Nickerie zijn belangrijke plekken van vertrek en aankomst. Het is daarom van groot belang dat verantwoordelijke diensten en instanties hier serieus aandacht aan besteden. Hierbij zijn basiszaken als een veilige en nette omgeving, vriendelijkheid en klantgerichtheid, noodzakelijk. Te lang wachten in een rij bijvoorbeeld, werkt frustrerend.

Aan een veilige omgeving wil ik nu extra aandacht besteden op basis van recente ervaringen. Onze Johan Pengel Luchthaven te Zanderij is in dit geval de plek waar ik het over heb. Mijn opmerkingen moeten m.i. leiden tot verbetering van de veiligheid door de Dienst Luchthavenbeheer en bewustwording van burgers.

Op zowel zondag 24 juni j.l. rond 18.00u als zaterdag 14 juli j.l. om 16.15u werden passagiers van de KLM vlucht, na aankomst benaderd door – wat later bleek – illegale porters. Pesonen die zich bij aankomst van de passagiers aandienen om te helpen bij het inladen van bagage in de auto. Helaas is op bovengenoemde data gebleken dat terwijl dit gebeurt, de z.g. porters onopgemerkt deze passagiers hun tassen afhandig maken. De aanwezige security officer stond, volgens het verslag, tori te praten en kon derhalve niet kordaat optreden.

Dit is een zeer slechte start voor personen die als toerist op vakantie naar Suriname gekomen zijn. Maar ook voor ingezetenen is dit een vervelende ervaring. Toeristen die zoiets meemaken kunnen mogelijk Suriname internationaal negatief neerzetten. Dat werkt weer negatief door op onze inkomsten als land.

Dit zijn twee voorvallen die ik besproken heb, maar bij nader onderzoek bleek dit helaas vaker voor te komen. Ik doe hierbij een beroep op de Dienst Luchthavenbeheer en eventueel andere diensten die op een of andere wijze betrokken zijn bij dienstverlening op onze internationale luchthaven, om alles in het werk te stellen dat aan dit wangedrag een einde komt.

Ook burgers wil ik stimuleren om waakzaam te zijn en alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat u benadeeld wordt.

Paramaribo, 20 juli 2018
Carl Breeveld
Lid van De Nationale Assemblee

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April