Pokie: ‘Minister Elias moet zich beter oriënteren’
20 Jul, 00:47
foto
Assembleelid Diana Pokie reageert fel op de uitspraak van minister Antoine Elias dat de situatie in de ziekenhuizen niet zo erg is. (Foto: Raoul Lith)


“Minister waar leeft u, woont u in Suriname wanneer u stelt dat de situatie niet zo erg is. Ik zit in de vaste commissie van Volksgezondheid, wanneer we met actoren zitten dan moet je horen hoe zij een 'butbutu beleid' moeten uitvoeren, hoe er geen geld is”. Zo luidt de felle reactie van Assembleelid Diana Pokie (ABOP) donderdag, op de opmerking van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, dat de situatie bij de ziekenhuizen niet zo erg is, als wat zij eerder in een verklaring hebben bekendgemaakt.

“Ik ben het niet eens met de minister dat het niet zo erg is als wat men schetst. We zijn geen vreemden in Jeruzalem, de minister moet zich beter gaan oriënteren. Ik wil hem sturen naar het veld, naar het binnenland, om te zien hoe mensen niet verwezen worden, omdat transportkosten niet gedekt kunnen worden”, zegt Pokie.

Minister Elias beantwoordt de vragen die de Assembleeleden eerder hebben gesteld. Hij geeft aan dat alle jaarrekeningen van alle ziekenhuizen zijn opgevraagd, inclusief die van Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname en het Staatsziekenfonds. Al deze organisaties zullen doorgelicht worden in samenspraak met de minister van Financiën. Aan RGD is alvast gevraagd naar de financiële schuldenpositie.

Ook Dew Sharman (VHP) toont zijn bezorgdheid. “Ik maak me zorgen om het grootste deel van de samenleving dat arm is geworden en straks geen paracetamol kan betalen. De minister zegt dat hij het mes haalt door RGD, maar doet u dat ook bij het Staatsziekenfonds”, roept Sharman naar de minister. Hij ziet het SZF als de wortel van alle kwaad, omdat het verantwoordelijk is voor 80% van de financiering van de gezondheidszorg. “U zegt dat u verder gaat met de ingeslagen weg van uw voorganger. En er is sprake van onnodige hospitalisatie, onnodige vergoedingen. Waarom gaat u niet naar de politie of naar de procureur-generaal om de mensen te bestraffen. Anders werkt u mee dat oneigenlijke zaken zich voordoen in de zorg”, zegt het Assembleelid.

Silvana Afonsoewa (NDP) zegt dat in de uitvoering een heel ander verhaal blijkt dan wat zij theoretisch altijd te horen krijgt. “Het geld voor de medische zorg moet op tafel komen. Alle instellingen moeten een verantwoording afleggen, binnen hoeveel tijd moet dit geschieden en hoe zal de controle plaatsvinden”, vraagt Afonsoewa. “Terwijl wij de sector gaan structureren gaan wij ook controle uitoefenen op wat er met de gelden gebeurd. Begin mei is gevraagd om de jaarrekening te updaten. Dat moet voor eind december gebeuren”, beantwoordt de minister deze vragen.

VHP-fractieleider Chan Santokhi is van mening dat de minister onvoldoende beseft wat het gevolg is van zijn beleid. “Door achteruitgang van de zorg gaan mensen dood, omdat de medicijnen er niet zijn. Kijkt u naar het beleid, ga met de mensen zitten en lost u de problemen op in de gezondheidssector”, stelt Santokhi. Dit is het gevolg van een structureel beleid, dat er geen crisisbeheersingsplan is bij de overheid, want als dat plan er was, dan zou u zien dat gezondheidszorg een hogere prioriteit gekregen had”.

Yvanka Ozir-Awailame

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April