DNV: Werkzaamheden CTI-Unit gaan normaal door
19 Jul, 22:33
foto


Het is gebruik dat binnen de inlichtingen- en recherchediensten er regelmatig roulatie plaatsvinden. Het is in dit geval geen unicum dat dit plaats heeft gevonden. De werkzaamheden van de unit gaan normaal door. Dit zegt het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in een bericht over de Counter Terrorism Intelligence Unit (CTI) via het Nationaal Informatie Instituut.

De Counter Terrorism Intelligence Unit is geen unit van het ministerie van Justitie en Politie. Het is altijd een unit van DNV, vroeger Bureau Nationale Veiligheid en Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst, geweest.
De CTl-unit is in 2011 in het leven geroepen om informatie inzake criminele activiteiten die gerelateerd zijn aan terrorisme zoals drugscriminaliteit, illegale wapenhandel en mensenhandel, te verzamelen en te analyseren. Deze Unit is verantwoording verschuldigd aan de directeur Nationale Veiligheid.

Na de aanhouding van de gebroeders Abdoellakhan is de unit publiekelijk bekend geworden. De unit bestaat uit politieagenten en militairen welke openlijk alsook heimelijk informatie verzamelen bij de opsporing van criminelen en andere verdachte aangelegenheden. De politieagenten die aan de unit verbonden waren, zijn teruggeroepen door de minister van Justitie en Politie, welke het prerogatief heeft om dit te doen.

Thans zijn er gesprekken gaande betreffende de wisseling van de wacht. Het is gebruik dat binnen de inlichtingen- en recherchediensten er regelmatig roulatie plaatsvindt. Het is in dit geval geen unicum dat dit heeft plaatsgevonden. De dienst is niet ontbonden, maar zet de werkzaamheden normaal voort.

Gezien de aard van de werkzaamheden is het van belang dat deze unit de gelegenheid wordt geboden om in zeer besloten kring het werk voort te zetten. Het komt de onderzoekingen niet ten goede dat de unit en de daar bijbehorende werknemers zo in het openbaar worden gebracht.

Het Directoraat Nationale Veiligheid zal op korte termijn een gesprek voeren met de actoren ter zake, om zorg te dragen dat de unit in volledige rust haar werkzaamheden normaal kan voortzetten. Dit ter blijvende waarborging van de veiligheid binnen Suriname, zegt DNV.

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February