Bankdirecties streven naar uniforme tarieven
19 Jul, 12:18
foto


President Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname heeft de algemene banken gevraagd om de diverse tarieven die deze in rekening brengen van hun cliënten te matigen en te structureren. Hij heeft ook een beroep gedaan op de bankdirecties om voor contante stortingen ter aflossing van vreemde valutakredieten geen kosten in rekening te brengen.

Gersie en de directies van de algemene banken hebben dinsdag in een buitengewone vergadering de kosten die bankinstellingen hun cliënten in rekening brengen bij het verrichten van contante transacties besproken. Diverse banken hanteren afhankelijk van de eigen kostenberekening, verschillende tarieven voor allerlei contante transacties. Ze geven ook uiteenlopende motieven voor de kosten.

De Surinaamse Bankiersvereniging zegt in een persbericht dat de commerciële banken hebben aangegeven dat ze aankijken tegen hoge en toenemende kosten van het cashverkeer en van het kunnen voldoen aan de compliance vereisten. Daaruit vloeit voort dat tarieven worden geïntroduceerd en verhoogd. De bankdirecties hebben uitgelegd dat ze ernaar streven het girale betalingsverkeer te intensiveren, soms door de introductie van een bepaald tarief voor contante transactie om “het gewenste gedrag te stimuleren.”

Zo zouden de banken veel hebben geïnvesteerd in efficiëntere alternatieven, waaronder e-channels om hun cliënten ook goedkopere e veiligere betaalmogelijkheden te kunnen bieden. De directies hebben uitgelegd dat de stagnatie bij Euro geldzendingen “opportunity kosten” met zich meebrengt.

Centrale bankpresident Gersie vindt dat cliënten indien zij dat wensen in staat gesteld moeten worden om de vreemde valuta bij de banken te betrekken. Hij heeft de bankdirecties gevraagd de omzetting van valutakredieten naar SRD-leningen te stimuleren. De bankdirecties staan niet onwelwillend tegenover de verzoeken van Gersie. Ze zullen in de komende weken hun tarievenstructuren bespreken en proberen daarin uniformiteit te vinden. Ook zal de communicatie met het publiek worden geïntensiveerd. “Noodzakelijke invoering van tarieven en tariefsverhogingen zal zoveel als mogelijk gradueel en successievelijk worden doorgevoerd en goed worden gecommuniceerd naar de gemeenschap.” De bankiersvereniging zegt dat de resultaten van de ontmoeting spoedig merkbaar zullen zijn.

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April