CLO is nog in onderhandeling met regering
19 Jul, 00:42
foto
Michael Miskin, bestuurslid van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO).


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) is niet gelukkig met de wijze waarop de overheid salarisverhoging geeft aan de onderwijssector. Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO, laat via bestuurslid Michael Miskin weten dat hij wegens ziekte in Colombia vertoeft. Hij maakt zich bijzonder veel zorgen over de vorm van toekenning van de salarisverhogingen. De CLO is geen voorstander van de benadering van strategische groepen. Ook de ambtenaren moeten een salarisverhoging krijgen. Hierover wordt er nog onderhandeld met de regering.

Miskin brengt in gesprek met Starnieuws in herinnering dat de CLO op haar verjaardag in april 2016 een wensenpakket heeft ingediend bij de regering. Daarbij is aangegeven dat stapsgewijs de verloren koopkracht teruggewonnen moet worden. De CLO gaat voor een verhoging van 111%, op basis van de verhoging van de leerkrachten. Voorgesteld is om de SRD 500 koopkrachtverhoging te incorporeren in het loon. Dit komt volgens Miskin neer op 70% voor de laagste inkomensgroepen en 10% voor de topsalarissen. Hierop wil de ambtenarenvakcentrale in de eerste fase een verhoging van 25%.

De eerste gesprekken zijn in 2016 begonnen, eerst met de raadsadviseurs Jules Wijdenbosch, Eddy Jozefzoon en Errol Alibux. In 2017 is er onderhandeld met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, waarbij de koopkrachtversterking is gerealiseerd. In 2018 is er gesproken met vicepresident (vp) Ashwin Adhin, minister Hoefdraad en zijn collega's Soewarto Moestadja van Arbeid en Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Hierbij waren ook de raadsadviseurs aanwezig. De bedoeling was dat per 1 januari 2018 een nieuwe loonreeks zou komen voor ambtenaren. De verhoging moet terugwerken tot januari 2017, die gefaseerd betaald dient te worden om inflatoire werking te voorkomen. "Het is er niet van gekomen. Wij moeten steeds aandringen op een gesprek. Het gaat niet van een leien dakje," zegt Miskin.

Begin mei is er uiteindelijk gesproken met de vp, waarbij ook aanwezig waren Hoefdraad, Moestadja, Noersalim en de raadsadviseurs. Toen was afgesproken dat in mei de onderhandelingen afgerond zouden worden, waarbij de nieuwe loonreeks in juni zou ingaan. Dit doel is niet gehaald omdat de calculaties nog niet rond waren, bleek op een vergadering op Financiën.

De vorige week donderdag, 12 juli, heeft de vp de CLO na lang aandringen weer uitgenodigd voor een overleg. Hierbij waren ook Hoefdraad en de raadsadviseurs aanwezig. Afgesproken is dat spijkers met koppen zouden worden geslagen. "Onze verwachting was dat in augustus het loon uitbetaald zou worden," zegt Miskin. Maandag was er weer een gesprek op Financiën. De exercities zijn nog niet af. Minister Hoefdraad heeft om twee weken extra gevraagd om zaken af te ronden. Miskin heeft een resolutie overhandigd aan de minister over de situatie in 2002 waarbij ook sprake was van incorporatie van de toelage in het loon. "Wij wachten op de regering nu," zegt Miskin.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April