Alarmfase: Zeer verontrustende verklaring ziekenhuzen
18 Jul, 16:29
foto


De directies en voorzitters van de medische staven van Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ’s Lands Hospitaal, Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis en Mungra Medisch Centrum hebben zojuist een verontrustende verklaring uitgegeven. Om de weinige voorraden essentiële benodigdheden zo strategisch mogelijk in te zetten zullen de specialisten en de ziekenhuizen de dienstverlening aan de patiënt per direct terugschroeven. Zij doen een klemmend beroep op de verantwoordelijke autoriteiten om goede nota te nemen van de uiterst sombere situatie in de ziekenhuizen en roepen hen op om terstond de nodige financiële maatregelen te treffen, teneinde een ommekeer te brengen in deze zeer ongewenste situatie.

Door het stelselmatig onderfinancieren van de zorg is er een situatie ontstaan waarbij door het ontbreken van voldoende medicatie, verbruiksartikelen, apparatuur en goed geschoold personeel de ziekenhuiszorg in gevaar is gekomen. De rek is er nu volledig uit voor de directies en de medische specialisten van de ziekenhuizen, staat in een zojuist uitgegeven verklaring.

In een gezamenlijke vergadering op dinsdagavond 17 juli 2018 is geconstateerd dat de patiëntenzorg in de ziekenhuizen naar een onaanvaardbaar niveau is afgegleden. De steeds verslechterende precaire financiële situatie van de ziekenhuizen heeft geleid tot een ernstig tekort aan essentiële medicijnen en medische verbruiksartikelen en het uitvallen van noodzakelijke medische apparatuur. De kwaliteitsborging is afgebrokkeld tot ver onder de minimale professionele standaarden die voorgeschreven zijn om kwalitatieve zorg te leveren. Op deze manier is de veiligheid van de zorg niet langer gegarandeerd. Er ontstaan nu al onnodige complicaties bij patiënten; zo doorgaan betekent dat er onherroepelijk doden zullen vallen.

Vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorgverlening in de ziekenhuizen willen de medische specialisten en de ziekenhuisdirecties een halt aan de onaanvaardbare toestand toeroepen. Zij doen daarom een klemmend beroep op de verantwoordelijke autoriteiten om goede nota te nemen van de uiterst sombere situatie in de ziekenhuizen en roepen hen op om terstond de nodige financiële maatregelen te treffen, teneinde een ommekeer te brengen in deze zeer ongewenste situatie.

Om de weinige voorraden essentiële benodigdheden zo strategisch mogelijk in te zetten zullen de specialisten en de ziekenhuizen de dienstverlening aan de patiënt met onmiddellijke ingang terugschroeven. Dit houdt in dat acute patiënten altijd met voorrang zullen worden geholpen, maar het zal helaas vaker gebeuren dat ingrepen en operaties bij andere patiënten uitgesteld zullen moeten worden. Hierbij zal wel op case-by-case basis de individuele verantwoordelijkheid voor de patiënt in acht worden genomen. Deze noodmaatregel zal gelden totdat de voorraden van werkmaterialen weer tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Met deze maatregel willen de specialisten en ziekenhuizen de schaarse middelen zoveel mogelijk reserveren voor echt levensbedreigende situaties. Ook moet met deze maatregel voorkomen worden dat binnenkort kritische afdelingen of mogelijk zelfs ziekenhuizen helemaal zullen moeten sluiten vanwege gebrek aan materialen.

Verder willen de ziekenhuisdirecties en medische specialisten benadrukken dat de kwaliteit van zorg slechts geleverd kan worden tot het niveau waarop betaald wordt. Het is simpelweg niet haalbaar om nog langer een hoger zorgniveau aan te bieden dan met de huidige achterhaalde tarieven mogelijk is. De samenleving zal er ernstig rekening mee moeten houden dat voor het huidige ligdagtarief nog slechts minimale zorg geleverd kan worden. Aanvullende verrichtingen en benodigdheden die niet meer gefinancierd kunnen worden uit het lage ligdagtarief of door de verzekeraars zullen niet meer mogelijk zijn, tenzij er apart door de consument betaald wordt voor deze kosten.

De specialisten en ziekenhuisdirecties hopen niet dat het zover komt dat ziekenhuiszorg bereikbaar zal zijn voor alleen kapitaalkrachtige patiënten. Ze rekenen erop dat de autoriteiten dringend met de nodige aanpassingen zullen komen in het model van financiering van de ziekenhuiszorg. De specialisten en ziekenhuisdirecties willen zich niet telkens enorm druk moeten maken hoe uit te komen met zeer schaarse middelen, maar willen zich kunnen richten op het leveren van adequate ziekenhuiszorg aan de gemeenschap.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April