Minister Dikan roept samenleving op om mee te helpen
19 Jul, 02:27
foto
Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling


“Ik doe een oproep aan de totale samenleving om ten minste het strookje voor jouw huis te onderhouden om zo een bijdrage te leveren”, luidt de oproep van de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan. Hij gaat tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee in op de vragen die DNA leden eerder stelden over de slecht begaanbare wegen in de verschillende districten.

Dikan geeft aan dat het ministerie van RO samenwerkt met de ministeries van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) en Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) om de infrastructuur, zowel de natte als de droge, aan te pakken. “We zitten in de grote regentijd met veel neerslag en zo zijn de binnenwegen van vooral de districten in slechte staat. Ik kan u aangeven dat wij met man en macht, aan de hand van de prioriteiten die worden gesteld door dit overleg, de wegen aanpakken”. Hiermee beantwoordt hij de vragen van de NDP-leden Grace Watamaleo, Jennifer Vreedzaam en Jenny Warsodikromo, die nogmaals vragen wat de stand van zaken is binnen de districten die zij vertegenwoordigen in DNA (Marowijne, Para en Commewijne).

DNA-lid Krishna Mathoera (VHP) zegt niet tevreden te zijn met de beantwoording van de minister. Zij heeft eerder gevraagd naar een plan van aanpak, zodat zij zelf kan zien welke wegen in Wanica wel en welke niet aangepakt zullen worden door de ministeries. Zij vindt dat zij op die manier ook de controle kan uitoefenen op het werk van de regering. Ook kan zij de mensen in de gebieden dan ook zelf uitleggen welke wegen prioriteit genieten. Zij vraagt ook hoe het staat met de vuilophaal, die niet wordt uitgevoerd in de slecht begaanbare wegen. Het komt volgens Mathoera voor dat de personen die verantwoordelijk zijn voor het ophalen van vuil, betaald worden voor het werk dat niet is uitgevoerd.

Minister Dikan heeft de vraag voor de lijst van de wegen genoteerd en neemt die mee. Voor wat betreft de vraag over de wegen die verstoken zijn van vuilophaal, zegt de bewindsman daar niet op de hoogte van te zijn. Wel is het opgevallen dat bepaalde aannemers stukken inleveren voor diensten die zij niet hebben verricht. “Wij hebben dus nu samen met het ministerie van Financiën de controle verscherpt en ik kan u zeggen dat we wat dat betreft heel rigoureus zijn. Als een persoon het werk niet gedaan heeft, zal de persoon daar ook geen betaling voor ontvangen”, benadrukt de bewindsman.

Ook Wendell Asadang (NDP) uit zijn misnoegen over de behandeling van het binnenland door de verschillende ministeries. Hij noemt de bejegening stiefmoederlijk. Hij vraagt nogmaals aandacht voor slecht begaanbare wegen in het district Brokopondo en maakt meteen gebruik van de gelegenheid om te vragen hoe het staat met de wateraansluitingen voor de verschillende dorpen. “De regering zal zich houden aan de afspraken. We hebben wat verlichting gebracht door het asfalteren van de weg naar Marshallkreek en Compagniekreek. Ook de wegen die leiden naar de dorpen zullen worden aangepakt”, luidt het antwoord van de minister.

“Vanaf vorig jaar stellen we vragen. Ook toen heeft het geregend, er zijn aannemers in dienst genomen, mensen hebben werk uitgevoerd. Hoeveel aannemers zijn in dienst genomen, op basis waarvan? Wat heeft dat plaatje ons gekost? Wat heb je uit de situatie geleerd omdat het niet de eerste keer is dat er neerslag valt in Suriname en wat heb je voorbereid voor de droge tijd?”, zijn de vragen die Mahinder Jogi (VHP), opnieuw stelt.

“We gaan het structureel doen en we hebben het ook al uitgerekend dat in de droge tijd het regulier onderhoud veel goedkoper is, dan wanneer er calamiteiten zich voordoen en je dus halsoverkop duurder zal moeten betalen”, zegt minister Dikan. Hij haalt daarbij aan dat ook de kanalen en kreken aangepakt worden. “Misschien moeten we het zeggen hier, wanneer er plannen worden gemaakt, die plannen afgemaakt moeten worden. Was het OWCMP-plan afgemaakt, dan hadden we het probleem niet, dat bij de grote regentijd delen van Nickerie onder water lopen. Wij hebben de plannen opgepakt om dat nu wel te doen en kanalen die voor de afvoer moeten zorgen, dat wij dat wel gaan doen,” merkt Dikan op.

Yvanka Ozir-Awailame

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February