Suriname en Brazilië bespreken cyberdefensie
18 Jul, 10:16
foto
Surinaamse en Braziliaanse functionarissen bespreken samenwerking cyberdefensie. (Foto's: Raoul Lith)


Suriname en Brazilië zijn een partnerschap aangegaan om de uitdagingen van cyberspace gezamenlijk aan te pakken. Om de banden te verstevigen is er een tweedaagse bijeenkomst gehouden. Hiervoor is er een technische delegatie afgereisd naar Suriname om meer diepgang te geven aan de samenwerking.

“Het is feite meer dan cybercrime. Het gaat om én cyberdefensie én veiligheid, waarvan cybercrime een deel van is,” legt de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar uit. Hij vertelt dat het gaat om een brede reeks van acties en samenwerking tussen de overheden.

De ambassadeur merkt op dat er dagelijks uitdagingen in cyberspace of de digitale wereld zijn. “We leren van elkaar en delen de ‘best practices’ uit beide landen om deze te beschermen en beveiligen.” Beide landen hebben hun eigen uitdagingen, maar er zijn ook overeenkomsten die betrekking hebben op de regio en de wereld.

Lucretia Redan, directeur Operationele Diensten op het ministerie van Justitie en Politie geeft aan dat de samenwerking op basis van een overeenkomst die de ministers van Justitie & Politie en van Publieke Veiligheid van Brazilië hebben getekend. Het document omvat interinstitutionele samenwerking tussen het Korps Politie Suriname en de Generale Politie van Brazilië.

Capaciteitsversterking door trainingen, het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en het delen van best practices zijn hierbinnen enkele onderwerpen. Tijdens de eerste officiële inhoudelijke bijeenkomst is gekeken naar digitale veiligheid en het garanderen hiervan. Brazilië is heel ver op technologisch gebied, stelt Redan vast. Tijdens de presentaties zullen ook de leemten om dit gebied in Suriname worden vastgesteld samen met de deskundigen. Er zal worden nagegaan wat nodig is en wat er nog gedaan moet worden in Suriname om in het spoor van de cybertechnologie te blijven.

Raoul Lith

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February