Suriname blijft strijden tegen illegale doorvoer van drugs
18 Jul, 22:44
foto
De Surinaamse delegatieleider Danielle Veira, aan het woord tijdens de 3de Jaarlijkse Conferentie van het Coöperatie Programma tussen Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Europese Unie op het gebied van Drugsbeleid. (Foto: NII)


Suriname heeft deze maand zijn termijn als co-president van het Coördinatie- en Samenwerkings-
mechanisme op het gebied van Drugs tussen de CELAC-regio en de Europese Unie afgerond. De laatste activiteit die het land in dit verband heeft gecoördineerd, was de 20ste High Level bijeenkomst van het EU-CELAC Drugs Mechanisme in Sofia, Bulgarije van 21-22 juni 2018. De bijeenkomst is afgesloten met de aanname van de Sofia Slotverklaring.


Suriname was namens de Community of Latin American and Caribbean Countries (CELAC) de co-president. Het land nam deze functie over van Argentinië en deed het werk vanuit Brussel, België, via de ambassade van de Republiek Suriname te Brussel, België in nauwe samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname en ondersteund door de Nationale Anti-drugs Raad (NAR).

Het algemeen doel van het CELAC-EU Mechanisme is om de dialoog tussen de twee regio's over bestrijding van internationale drugscriminaliteit te verbeteren en de effectiviteit van de regionale en internationale samenwerking op het gebied van de bestrijding van de internationale drugs- en gerelateerde criminaliteit te verhogen.

De Surinaamse delegatie heeft vier presentaties gehouden over het wereldwijde drugsprobleem en de noodzaak van effectieve internationale samenwerking. Door de vertegenwoordigers van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is gesproken over Cyber Security met een focus op Darknet en over de economische gevolgen van de antidrugs maatregelen die Suriname uitvoert op de containerhavens. De NAR-vertegenwoordiger heeft gesproken over sociale en gezondheidseffecten van het drugsprobleem in Suriname en de antwoorden daarop, terwijl de vertegenwoordiger van de Surinaamse Missie bij de EU een reflectie op de samenwerking tussen de EU en CELAC presenteerde.

Eerder, van 18-20 juni 2018, is 3de Jaarlijkse Conferentie gehouden van het Coöperatie Programma tussen Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Europese Unie op het gebied van Drugsbeleid, met als thema 'Successen en uitdagingen bij het implementeren van genderbenadering en het versterken van vrouwen als cross-cutting issue'.

Uit de vele presentaties die zijn gehouden, blijkt dat er op dit gebied nog geen gedegen dataverzameling en analyse plaatsvindt. Ook is er geen speciaal drugsbeleid gericht op vrouwen. Vrouwen hebben wel toegang tot dienstencentra/ gezondheidsdiensten, maar zij voelen zich gestigmatiseerd en zijn geneigd de behandeling eerder te beëindigen vanwege hun verantwoordelijkheid binnen het gezin.

De delegatie werd geleid door luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) van het kabinet van de President van de Republiek Suriname, die ook een presentatie heeft gehouden over het thema. Rudie Roeplal en Farida Linga, namens DNV, Marie Bunwaree, directeur van het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti- drugs Raad en Milton Castelen, tijdelijk zaakgelastigde van de Surinaamse Ambassade te Brussel, waren de andere delegatieleden.

Voor Suriname blijft het prioriteit om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan met drugs producerende en consumerende landen om zodoende de illegale doorvoer van drugs via het Surinaamse grondgebied effectief te kunnen terugdringen, meldt het Directoraat Nationale Veiligheid, via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April