Parmessar wil correctie van Bousaid
17 Jul, 12:14
foto
Rabin Parmessar, lid Raad van Commissarissen Hakrinbank.


Rabin Parmessar, lid van de Raad van Commissarissen bij de Hakrinbank, vraagt algemeen directeur Jim Bousaid om uitspraken gedaan te corrigeren. Parmessar voelt zich ernstig geschaad in zijn persoonlijke integriteit en maatschappelijke reputatie.

De verklaring luidt:
"Met stijgende verbazing ben ik, Rabindre T. Parmessar, de afgelopen dagen geconfronteerd geworden met onterechte, onware en lasterlijke beschuldigingen aan mijn adres, via de media gedaan door de heer Jim Bousaid, al dan niet in zijn hoedanigheid van directeur van de Hakrinbank NV. Betrokkene heeft volgens berichtgeving in de media, onder andere gesteld dat ik een andere agenda zou hebben om een politieke job te doen bij de bank, en dat ik een belangrijke rol zou hebben gehad bij het uitlekken van informatie over zijn pensioenregeling. Volgens dhr. Bousaid zou ik de geheimhoudingsplicht van de Hakrinbank met deze handeling ernstig hebben geschonden, omdat deze zaken onder betrouwbare informatie van de bank vallen.

Ik ben niet alleen verontwaardigd over deze ongefundeerde en schadelijke uitspraken, maar voel mij hierdoor ook zeer ernstig geschaad in mijn persoonlijke integriteit en maatschappelijke reputatie. Ik acht het daarom noodzakelijk om ten aanzien hiervan de onderhavige verklaring uit te doen gaan.

Ik ben door de aandeelhouder, de Staat Suriname, voorgedragen als commissaris binnen de Raad van Commissarissen van de Hakrinbank NV. Als commissaris ben ik steeds uiterst correct en professioneel te werk gegaan. Ik wens thans uitdrukkelijk en ongenuanceerd kenbaar te maken dat de door dhr. Bousaid geuitte beweringen volledig onwaar, onnodig grievend en zelfs tendentieus zijn.

Ik zal dhr. Bousaid erop attenderen dat hij onmaatschappelijk en onrechtmatig naar mij toe heeft gehandeld en een beroep doen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om het e.e.a. te rectificeren."

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February