DA'91: Politieke naïviteit van DNA
13 Jul, 16:28
foto


DA’91 spreekt haar bezorgdheid uit over de aanname van de Inter-Amerikaanse Convention on Serving Criminal Sentences Abroad op 12 juli in De Nationale Assemblee. De argumenten en het tijdstip voor de aanname wekken op het minst bevreemding bij de partij. Wanneer belangrijke wetsproducten voor de economische ontwikkeling van onze samenleving, zoals b.v. het EPA-verdrag, niet met de nodige prioriteit wordt afgehandeld, is het opmerkelijk dat er wel tijd wordt ingeruimd om een Conventie die reeds 25 jaar geleden is aangeboden, nu plots in sneltreinvaart wordt afgehandeld.

DA’91 is groot voorstander van sterke en versterkende internationale samenwerking en in dat kader toetreden tot internationale verdragen die bijdragen aan de veiligheid, economische groei en verdere ontwikkelingsmogelijkheden van onze totale samenleving. Echter bedienen wij als partij ons nimmer van politieke naïviteit Jammer genoeg moeten wij constateren dat onze totale DNA daar schuldig aan is in de aanname van deze Conventie op dit moment in onze ontwikkeling.

Kennisnemend van artikel VII in de Conventie en in acht nemend de nadruk die de minister van Justitie, dhr. Getrouw, meende te moeten leggen op de vrijheid van de Surinaamse regering om gratie te verlenen aan veroordeelden die terugkeren onder dit verdrag, wordt ons vermoeden alleen versterkt dat de plotse noodzaak voor deze regering om deze Conventie aan te nemen, te maken heeft met het belang van onder andere de zoon van de president die een 16 jaar lange straf uitzit in de VSA.

Dit vermoeden wordt alleen maar versterkt wanneer de totale Assemblee vervolgens akkoord gaat met het plaatsen van reserveringen op artikel 8 van de Conventie; precies het artikel dat beperkingen oplegt aan de Surinaamse regering/autoriteiten om eigendunkelijk gratie te verlenen aan veroordeelden die terugkeren uit het buitenland.

Duidelijker kan het niet zijn, dat de intentie van de aanname van deze Conventie slechts ten dienste staan van het enge belang van de president. De naïviteit voorgewend door de totale DNA in deze is een absoluut dieptepunt. Het is een naïviteit die wij ons als samenleving niet kunnen permitteren nog minder accepteren.