DSB boekt nettowinst van SRD 10,1 miljoen afgelopen jaar
13 Jul, 00:37
foto


De Surinaamsche Bank (DSB) heeft in 2017 een nettowinst van SRD 10,1 miljoen geboekt. Dit is significant beter dan het resultaat over 2016, toen de bank het jaar afsloot met een fors verlies van SRD 188 miljoen. De directie van de bank heeft donderdagavond op de algemene vergadering van aandeelhouders in de Ballroom van Hotel Torarica verslag gedaan over het boekjaar 2017.

Ook in 2017 waren forse additionele dotaties aan de voorziening voor kredietrisico’s noodzakelijk in verband met de verdere verslechtering van de kredietrating van enkele bestaande grote kredieten. De solvabiliteitsratio van de bank is sterk verbeterd afgelopen jaar. De bank blijft werken aan de verdere verbetering van de solvabiliteitsratio. Plannen worden uitgewerkt voor een aandelenemissie om versneld de solvabiliteitsratio van de bank naar een hoger niveau te tillen, meldt de financiële instelling.

De liquiditeitspositie is in 2017 ook sterk verbeterd en deze trend heeft zich ook in de voorbije maanden van 2018 voortgezet waardoor de liquiditeitspositie zich nu op een goed niveau bevindt. De bank gaat voort met verbetering van de rentabiliteit. Dit zal bereikt worden door verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille, vergroting van opbrengsten, verlaging van kosten en beheersing van risico’s.