Simons: Petities zijn niet 'fu soso'
13 Jul, 09:36
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. (Foto: Raoul Lith)


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkt op dat 'petities niet fu soso zijn'. Er wordt wel degelijk actie ondernomen. Dit merkt zij op naar aanleiding van opmerkingen van Assembleelid Carl Breeveld (DOE) donderdag. Breeveld benadrukt dat zoveel petities worden ingediend door de samenleving, maar hier moet ook daadwerkelijk aandacht aan worden besteed. Er moeten concrete antwoorden komen van de regering.

Breeveld vraagt dringende aandacht voor Ingrid crèche die een petitie heeft aangeboden aan De Nationale Assemblee. De crèche wordt bedreigd met sluiting. Simons vraagt de regering om naar deze zaak te kijken. Zij merkt op dat er niet veel opvang is in Suriname.

"Wij zien graag dat er reactie komt vanuit de regering op petities," voert Breeveld aan. Hij merkt op dat De Nationale Assemblee het huis van het volk is. Mensen komen met hun problemen naar de volksvertegenwoordiging. Hij vraagt ook de aandacht van de studenten van 'Ispeak'. Er zijn 5000 handtekeningen verzameld om te peilen hoeveel Surinamers voorstanders zijn van een avond Bachelor opleidingen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Simons vult aan dat ook gekeken moet worden naar afstandsonderwijs in deze moderne tijd. Mensen die ver wonen, kunnen dan toch in eigen tijd online colleges volgen.

Simons legt uit dat de petities doorgestuurd worden naar de vaste commissies. Zij zet zich er persoonlijk voor in om meteen ook aandacht van de betreffende ministers te vragen voor dringende problemen. Zij onderstreept dat petities de nodige aandacht moeten krijgen.