Nog geen resultaat bereikt met universiteitsdocenten
12 Jul, 18:25
foto


De regering en de Verenging van Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU) hebben nog geen overeenstemming bereikt. Minister Soewarto Moestadja (regeringscoördinator in De Nationale Assemblee), heeft in het college vanmiddag meegedeeld bij het gesprek met de VWPU behalve zijn collega Lilian Ferrier ook vicepresident Ashwin Adhin aanwezig was.

Het lag in de bedoeling dat onderwijsminister Ferrier De Nationale Assemblee zou meedelen wat het resultaat is van het onderhoud. Diverse leden hadden tijdens het agendapunt 'Ingekomen Stukken' informatie gevraagd hierover. De minister en de VWPU hebben dinsdag met elkaar gesproken. Vandaag is er verder gesproken.

De VWPU eist een salarisverhoging van honderd procent. Dit in navolging van de verhoging die vorig jaar is gegeven aan het onderwijsveld. Met het Universiteitsbestuur is hierover geen overeenstemming bereikt. Het bestuur van de VWPU, onder leiding van Dennis Wip, onderhandelt nu rechtstreeks met de regering. De docenten zijn reeds drie weken in actie. Het onderwijs op de hoogste onderwijsinstelling ligt plat. De inzet is om maandag het onderwijsproces te hervatten.