Extra aandacht voor mensen met pre-hypertensie
12 Jul, 20:20
foto
Huisarts Monique Sahai-Jharap


Van de 155 personen die zich tijdens de hypertensiecampagne van het diabeteseducatiecentrum DiaBetre hadden laten meten, blijken 52 mensen (34%) reeds hoge bloeddruk te hebben, terwijl 50 personen (36%) al in de pre-hypertensiefase zitten.

Deze resultaten komen overeen met wat voor Suriname geldt: één op de drie mensen heeft hoge bloeddruk of hypertensie. Nu blijkt dat van de gemeten personen ook een derde pre-hypertensie heeft. “Juist die groep moeten we aanpakken”, zegt huisarts Monique Sahai-Jharap, verbonden aan Joshua Medical Centre, een zusterbedrijf van DiaBetre.

Een gezonde bloeddruk ligt rond de 120/80 mmHg. Mensen met een bloeddruk tussen 120/80 mmHg en 139/89mmHg hebben pre-hypertensie. Zij hebben nog geen hypertensie, maar de kans is groot dat zij deze aandoening wel zullen ontwikkelen. Het aanpakken van pre-hypertensiepatiënten kan dus grote gezondheidswinst opleveren, omdat deze mensen bij een goede begeleiding geen hypertensie hoeven te krijgen.

Pre-hypertensie en de risico’s
Mensen met pre-hypertensie moeten er rekening mee houden dat ze in de toekomst mogelijk daadwerkelijk hoge bloeddruk krijgen, en daarmee een verhoogd risico lopen op een hartaanval, beroerte, coronaire hartziekte, hartfalen en nierfalen. Het risico op een hartaanval en beroerte begint bij een bloeddruk van 115/75 mmHg. Dit risico verdubbelt met elke sprong van 20 punten in de systolische bloeddruk of elke 10-puntsstijging van de diastolische bloeddruk voor volwassenen van 40-70 jaar.

“Als je bij mij komt en je bloeddruk is al boven de 140/90, dan heeft er meestal al schade plaatsgevonden”, legde Sahai-Jharap uit aan een groep patiënten, die tijdens de hypertensiecampagne een verhoogde bloeddruk hadden gemeten. De hypertensiecampagne is onderdeel van de DiaBetrecampagne en deelnemers konden toen hun bloeddruk en bloedsuiker gratis laten meten.

Risicogroepen voor pre-hypertensie
Wereldwijd geldt dat bijna de helft van alle volwassenen ouder dan achttien jaar pre-hypertensie of hypertensie heeft, gemeten als het gemiddelde van twee of meer metingen bij twee of meer bezoeken van een arts. Mensen bij wie pre-hypertensie is vastgesteld, hebben nog ruim de kans om hypertensie voorkomen. Dat kan door er een gezonde levensstijl op na te houden en hun bloeddruk zelf met een bloeddrukmeter te volgen. Voor degenen bij wie reeds hypertensie is vastgesteld, is er geen medicijn die de hoge bloeddruk helemaal wegmaakt, maar een behandeling met een gezond dieet, een juiste levensstijl en medicijnen kan de aandoening wel beheersbaar maken.

Een klinisch onderzoek gefinancierd door het Amerikaanse National Institute of Health onder meer dan 9.300 volwassenen ouder dan 50 en een bloeddruk van 140/90 mmHg wees uit, dat patiënten die streefden naar een bloeddruk van 120/80 mmHg bijna een derde minder last had van hartaanval, hartfalen en beroertes. Bij deze groep daalde het risico op overlijden met bijna een kwart.

Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February