Cotino: Resocialisatie belangrijk bij aanname wet
12 Jul, 02:47
foto
Assembleelid Rossellie Cotino, voorzitter van commissie van rapporteurs. (Foto: Raoul Lith)


“Het is van belang dat bij resocialisatie de veroordeelde én de samenleving op verantwoorde wijze moeten worden voorbereid op de terugkeer van een veroordeelde na diens detentie”, zegt Rossellie Cotino (NDP), voorzitter van commissie van rapporteurs, die de wet 'Inter American convention on Serving Criminal Sentences Abroad' heeft voorbereid. Hiermee verduidelijkt Cotino het belang van het hebben een goed resocialisatieprogramma.

Het verdrag dat nu in De Nationale Assemblee (DNA) behandeld word, biedt gevonniste personen die in het buitenland zijn veroordeeld, de mogelijkheid hun straf in het land van herkomst uit te zitten. Dit gebeurt middels het overbrengen van de veroordeelde naar het land van herkomst. Een Surinamer die in het buitenland is veroordeeld kan door dit verdrag zijn straf hier uitzitten. Omgekeerd kan een vreemdeling die in Suriname gevonnist is, in eigen land in detentie. “Maar dit alles geschiedt niet zonder de nodige voorwaarden”, verduidelijkt Cotino. Zij geeft verder aan dat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) ernaar streeft om met dit verdrag een succesvolle resocialisatie te bewerkstelligen door personen die in het buitenland zijn veroordeeld, in hun eigen omgeving de straf te laten uitzitten, dus in hun eigen land met eigen taal, cultuur en familie.

Cotino merkt op dat personen die in het buitenland zijn veroordeeld en daar hun straf uitzitten, hierna terug moeten in de maatschappij. “Heel vaak keren uitgezette veroordeelden zonder op een verantwoorde wijze te zijn geresocialiseerd, terug naar hun land van herkomst. Een mogelijk gevolg hiervan is, dat zij door de maatschappij kunnen worden verstoten en hiermede voor een tweede keer worden gestraft met als gevolg recidive gedrag”, zegt het Assembleelid, vandaar dat resocialisatieprogramma’s primair zijn ontwikkeld voor de veroordeelden die in hun eigen land zijn veroordeeld.

Veroordeelden in het buitenland, zonder resocialisatie en acceptatie door de Surinaamse samenleving, zullen mogelijk een gevaar vormen voor de veiligheid van Suriname en zijn burgers, meent Cotino. Zij geeft aan dat er bekende voorbeelden zijn waarbij er grote aantallen veroordeelden na detentie zijn uitgezet naar hun land van herkomst. Het gevolg hiervan was dat de veiligheid van dat land waar de veroordeelden naartoe zijn gestuurd, aanzienlijk is verslechterd. Dit verdrag is daarom ook bedoeld om dit soort situaties te voorkomen. “Suriname heeft een uitvoerend resocialisatieplan nodig en we zijn nog niet zover. Ik pleit dat we op dit gebied alle gelederen gaan sluiten en ons zoveel mogelijk gaan inzetten om te komen tot de uitvoering van een gedegen werkbaar resocialisatieplan dat gedragen wordt door Suriname en dat bedoeld is om Suriname verder vooruit te brengen”, laat Cotino optekenen.

Commissielid Krishna Mathoera (VHP) voert enkele argumenten aan waarom zij geen problemen heeft met de ratificatie van dit verdrag. Het biedt een instrument om internationaal samen te werken, wat noodzakelijk is bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. De omgeving waarin de veroordeelden na hun straf in terug zal komen, behoort volgens Mathoera het beste te zijn voor resocialisatie. "Een van de doelen van straf is dat de dader zodanig heropgevoed en voorbereid wordt dat hij of zij niet terugvalt in de criminele sector, maar dat hij lering trekt uit zijn straf en het crimineel pad verlaat”, zegt Mathoera.

“We moeten niet kijken naar de wereld, maar we moeten kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor ons en dat wij echt werken aan het resocialisatieproces,” luidt de opmerking van Keshopersad Gangaram Panday (NDP), tevens lid van de commissie. “Wat is gedaan aan de uitvoering,” is de vraag die Gangaram Panday stelt, naar aanleiding van de opmerking van Edward Belfort (ABOP) waarin deze aangeeft dat hij als toenmalig minister van Justitie en Politie in 2014 al zaken op papier had over de resocialisatie. “We moeten werken aan de uitvoering, we moeten kijken naar de knelpunten en hoe we invulling kunnen geven aan een plan”, luidt de felle reactie van Gangaram Panday.

De regering komt later op de dag aan het woord en moet antwoorden op de vragen en zorgpunten die naar voren zijn gebracht.

Monday 18 March
Sunday 17 March