Hamvraag incorporatie IOL met universiteit
12 Jul, 08:27
foto


Het niveau van het onderwijs moet omhoog. De minister van Onderwijs heeft hiermee geen enkele tegenstander. Welke maatregelen en welke implementatieprocessen liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van het onderwijs? Dat is de hamvraag.

Als donderslag bij heldere hemel werd aangegeven dat het Instituut voor Opleiding van Leraren (IOL) geen nieuwe inschrijvingen duldt. De reden hiertoe is dat het IOL geïncorporeerd wordt in de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hieraan is er geen grondig proces, dat moet zorgen voor acceptatie en adaptatie, aan vooraf gegaan.

Het is alom bekend dat het onderwijs op de universiteit gebaseerd is op wetenschap. De vraag is dan, hoe wetenschappelijk moet een leerkracht, die zal onderwijzen op de basisschool en het VOJ, onderricht zijn? De leerkracht dient de vakken goed onder de knie te hebben en daartoe biedt het IOL ruimschoots de tools. Verbetering binnen het IOL kan altijd daar er in elke organisatie te allen tijde ruimte is voor verbetering, maar legt deze acute stap wel zoden aan de dijk?

Universiteit
De universiteit ontbeert financiële middelen om onderzoek op het niveau zoals dat betaamt, te verrichten. Het niveau van onze universiteit is ronduit gezegd laag. Legt u scripties van de universiteit naast die van een HBO instelling, dan zult u tot de verbazingwekkende ontdekking komen dat de verschillen miniem zijn. Het ontbeert de scripties aan onderzoeksaspecten op universitair niveau die de maatschappij moeten voorzien van gedegen oplossingen. Voorbeeld: Op HBO niveau wordt er voor het afstuderen een hotel ontworpen. Op universitair niveau wordt er ook een hotel ontworpen. Er is weinig verschil te bemerken in niveau. Het verschil zou er bijvoorbeeld in kunnen liggen dat de universiteitsstudent onderzoek doet in een fundering die onorthodox wordt uitgevoerd waarbij de kosten veel minder uitvallen dan normaal, maar even goed dragend is. Al bij al is de kwaliteit van de universiteit niet op het gewenste niveau.

Incorporatie IOL en universiteit
Als bekend is dat de universiteit het gewenste niveau niet kan leveren, wat maakt dan dat leerkrachten die voortkomen uit de universiteit het onderwijsniveau omhoog zullen trekken? Er is zoveel onduidelijkheid bij leerkrachten, studenten e.a. maatschappelijke groepen. Ik stel voor dat de minister haar tijd neemt om deze gewichtige besluiten goed voor te bereiden. Als we al jaren met het systeem werken dan denk ik niet dat een jaar tot twee de tijd nemen ter goede voorbereiding, een ramp zal zijn. Wij staan immers niet bekend om het nemen van duurzame besluiten. Het is de afgelopen jaren een ware 'pur bruku wer bruku' beleid geweest dat alleen maar verspilling van geld en verwarring teweeg heeft gebracht.

Op de basisschool hebben onze kinderen (de toekomst) nog steeds te maken met het nieuwe en het oude systeem. Het nieuwe systeem geldt van de 1e tot de 3e klas en daarna wordt met hoge snelheid weer teruggegrepen naar het oude systeem. Dit systeem is enkele jaren geleden geïntroduceerd en heeft de kinderen niet slimmer gemaakt. Integendeel zorgt dit systeem voor enorme verwarring. Is het niet de hoogste tijd om deze zaak nu aan te pakken i.p.v. het IOL? Just a thought.

Jerry Gefferie
Jerry_g_13@hotmail.com

Saturday 20 April
Friday 19 April
Thursday 18 April