Veel vragen over vertrek Bousaid en aandelen Staat
11 Jul, 05:41
foto
De algemene vergadering van aandeelhouders van de Hakrinbank dinsdagavond in de Royal Ballroom.


De Hakrinbank heeft een ‘bevredigend’ jaar achter de rug; in 2017 heeft de bank SRD 35 miljoen winst geboekt. De resultaten van het afgelopen jaar zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) dinsdagavond gepresenteerd door algemeen directeur Jim Bousaid. “Dit is ook mijn laatste ava, in september ga ik met pensioen,” deelt hij aan het eind mee.

De ava in de Royal Ballroom is goed bezocht. De aandeelhouders zijn zeer kritisch. Brandende vragen zijn er gesteld, de meeste gingen over het vertrek van Bousaid en de 51 procent aandelen van de Staat die nog steeds niet zijn afgestoten volgens de wet. De tweede grootste bank van het land heeft wel goede resultaten neergezet ondanks “een klimaat van voortdurende doch afnemende economische onevenwichtigheid en aanhoudende teruggang bij de op de binnenlandse afzetmarkt gerichte ondernemingen.”

De bank heeft in 2017 ruim SRD 202 miljoen verdiend, ruim 27 miljoen meer dan in 2016. De operationele kosten zijn in 2017 toegenomen en bedroegen afgerond SRD 126 miljoen, 19 miljoen meer dan in 2016. De kredietrisico's zijn wel afgenomen; SRD 21,6 miljoen ten opzichte van 23, 4 miljoen in 2016. De winst voor de belasting bedraagt afgerond 55 miljoen, na de belastingen 35 miljoen. Van de winst wordt 8,8 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders (SRD 16,80 per aandeel) en wordt 26,2 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd. Het balanstotaal bedraagt 4,14 miljard, ruim 700 miljoen meer dan in 2016. De resultaten van de bank tonen vanaf 2013 een scherp stijgende lijn.

De bank heeft goede vooruitzichten deelt Bousaid mee. De financiële instelling gaat ongestoord door met het moderniseringsproces en uitbreiden van de diensten. Zo wordt later dit jaar begonnen met de bouw van een filiaal op Latour en in 2019 op Lelydorp. De vergadering die om 18.00 uur begonnen was is na 10.30 uur geëindigd. Niet iedereen nam genoegen met de uitleg van Bousaid over zijn vertrek. Men ziet hem graag nog aanzitten. Desondanks heeft hij twee keer een staande ovatie gekregen voor de geleverde prestaties.

René Gompers

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April