6 studenten AdeKUS naar Teimun conferentie in Den Haag
11 Jul, 07:32
foto
De zes universiteitsstudenten en hun begeleiders die vandaag naar Nederland vertrekken voor het bijwonen van de Teimun conferentie.


Gerrold Adipoera, Emanuel Scheek, Isaura Morsen, Lucretia Olijfveld, Ratna Patandin en Pritih Bipat zullen participeren aan The European International Model United Nations (Teimun) conferentie, die van 15 tot en met 22 juli 2018 wordt gehouden in Den Haag, Nederland. Het zijn allen studenten van de Juridische Faculteit. Shaiesta Nabibaks (initiatiefnemer en Teimun coördinator) en Mirjam Lieuw Kie Song (Teimun motivator en trainingscoördinator) die als docenten verbonden zijn aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen, reizen mee als begeleiders.

Het thema van de Teimun conferentie, voor dit jaar is Unification or Fragmentation; Challenges in a Globalizing World (Unificatie of Fragmentatie; Uitdagingen in een Globaliserende Wereld). De Surinaamse delegatie zal zitting nemen in de volgende councils (raden); Human Rights Council, Security Council en G20. Teimun is een simulatie conferentie van de echte Verenigde Naties die gehouden wordt in Den Haag voor studenten over de hele wereld. Het conferentieprogramma bestaat uit formele sessies en sociale interactie tussen de afgevaardigden. De Surinaamse afgevaardigden zullen in de diverse raden debatteren over Climate Change, Too Big To Fail, Conflict in Somalia, Humanitarian crisis in Myanmar, Humanitarian visas and Freedom of Speech and Privacy in the Digital Age.

Selectie
De selectieprocedure heeft plaatsgevonden aan de hand van de lijst van de decaan van de faculteit (top studenten). De kwaliteiten (kennis en kunde), schrijven van een wetenschappelijke paper en de beheersing van de Engelse taal zijn doorslaggevend geweest voor het selecteren van aanvankelijk acht studenten, maar twee hebben zich teruggetrokken waardoor vandaag zes studenten vertrekken.

Voor deelname aan de conferentie moest een aantal kosten gedekt worden. Om te voorzien in deze kosten hebben de studenten fundraisingsactiviteiten gehouden op de campus, een kleurkaartenactie gehouden en diverse bedrijven benaderd voor sponsoring. Echter zijn veel sponsseringsaanvragen afgewezen. Uiteindelijk heeft de delegatie toch alle kosten kunnen dekken met een verhoogde eigen inbreng, fundraising, kleurkaarten, aantal bedrijven en sponsoring van het universiteitsbestuur.

Suriname waardig uitdragen
In het collegejaar 2008-2009 heeft Shaiesta Nabibaks als student deelgenomen aan deze conferentie. Zij is sinds 2017 als docent verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Al bijkans tien jaren heeft Suriname niet geparticipeerd aan de Teimun conferentie. Reden te meer geweest voor docent Nabibaks om het initiatief te nemen om de Teimun werkzaamheden op te pakken samen met docent Lieuw Kie Song.

De Surinaamse delegatie verwacht zeker een goede beurt maken door als ambitieuze visionairs nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen voor mondiale vraagstukken met in acht neming van de soevereiniteit van alle staten. In het kader van 50 jaar AdeKUS zal het een perfect gebaar zijn de universiteit op waardige wijze internationaal uit te dragen. Na terugkeer van de delegatie in Suriname zal er een presentatie gehouden worden voor alle sponsoren en andere belanghebbenden over de ervaringen van de studenten tijdens de Teimun conferentie.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April