Ferrier: ‘Begin gemaakt voor betere basis lerarenopleiding’
11 Jul, 00:00
foto
Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur beantwoordt vragen. (Foto: Raoul Lith)


“Wat nu gebeurt, is dat de inschrijving van nieuwe studenten niet direct verbonden zal zijn aan het Instituut voor Opleiding van Leraren (IOL). Zij zullen een schakeljaar moeten volgen, zodat zij een betere basis hebben om de opleiding tot leraar, welke gekoppeld is aan een academische opleiding, te kunnen volgen”. Dit zegt de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, in De Nationale Assemblee (DNA).

De minister heeft dinsdag vragen beantwoord die DNA-leden tijdens de vorige vergadering hadden gesteld. Zij willen precies weten hoe de vork in de steel zit over de aankondiging van de minister dat het komende schooljaar geen nieuwe inschrijvingen mogelijk zijn op het IOL. "We moeten eens een begin maken. Als we zeggen dat we doorgaan met inschrijvingen, dan komt die kwaliteitsverbetering er niet, dus we hebben wat dat stukje betreft geen keus”, verduidelijkt de bewindsvrouw haar beslissing.

Er is een transformatie managementteam onder leiding van Edwin Marshall ingesteld. “Er is nooit gezegd dat die incorporatie binnen één collegejaar wordt afgerond. De studenten die zijn ingeschreven, die ronden gewoon hun opleiding af. Het is een transformatieproces wat misschien vier jaar in beslag kan nemen. We hebben een begin gemaakt omdat we anders die kwaliteitsverbetering nooit kunnen bereiken”, zegt Ferrier. De transformatie heeft volgens de minister alles te maken met de kwaliteit van het onderwijs, waar al 40 jaar veel te weinig in is geïnvesteerd.

“We hebben op alle niveaus te maken met niet goed gekwalificeerde docenten en dat werkt door naar beneden tot het niveau van het basisonderwijs. U zal binnenkort ook de uitslagen zien en dan hebben we weer het bewijs dat van het docentenkorps dat ondanks de herwaardering toch niet in staat is geweest, en dat neem ik ze ook niet kwalijk, om de slagingspercentages te verhogen. Het is een heel erg ingrijpend probleem, de kwaliteit van ons onderwijs”.

Universiteit
Over de stand van zaken over de situatie van de studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), zegt minister Ferrier een goed gesprek te hebben gehad met de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU). Het wetenschappelijk personeel wil een salarisverhoging van honderd procent, welke gekoppeld is aan de salarissen van het IOL-personeel. Ferrier zegt te zullen onderzoeken in hoeverre deze aanpassing mogelijk is en welke juridische en financiële gevolgen het zal hebben voor het ministerie. “Als de bond donderdag een antwoord krijgt waar de leden het mee eens zijn, zullen de colleges maandag beginnen. Ze zijn nu al bezig om te kijken hoe zij de inhaalslag kunnen maken, zodat de studenten niet de dupe worden”, legt Ferrier verder uit.

Assembleelid Diana Pokie (ABOP) spreekt de hoop uit dat het niet alleen blijft bij beloftes en mooie praatjes, maar dat het ministerie of de regering daadwerkelijk de beloftes omzet in daden. “We kunnen nooit en te nimmer tegen kwaliteitsverbetering zijn, maar als we gaan richting transformatie, is er een studie gedaan?”, vraagt Pokie. “Is er een haalbaarheidsstudie gedaan, is er een kostenplaatje en gecommuniceerd met de twee instituten”.

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) heeft andere mening over de behandeling van de vragen over situaties op het IOL en AdeKUS. “We hebben als oppositie gevraagd naar een interpellatie omdat we dit heel belangrijk vinden. Onderwijs is belangrijk voor de samenleving, er is onrust, er is onzekerheid”, zegt Mathoera. De zaken die de minister heeft aangehaald in haar beantwoording, zoals dat al 40 jaar geen investering is in het onderwijs en de conclusie dat de lage slagingspercentages te wijten zijn aan niet op niveau gekwalificeerde leerkrachten, vragen volgens Mathoera om een debat. Zij vraagt daarom de leiding van DNA, om zo snel mogelijk dit onderwerp op de agenda te plaatsen. “Zodat wij als DNA onze rol en verantwoordelijkheid nemen in deze en dat wij diepgaand gaan praten en een oplossing creëren voor die samenleving. We kunnen niet toestaan dat zaken hun eigen beloop hebben. Dit is lichtzinnig, dit is niet verantwoord en niet correct”, voert het Assembleelid aan.

Rossellie Cotino, voorzitter van de vaste commissie van Onderwijs, vraagt zich af waarom de colleges niet kunnen beginnen terwijl er gesproken wordt. Zij vindt dat de studenten niet langer de dupe van deze situatie kunnen worden. Ferrier legt uit dat het bestuur van de VWPU ook met de achterban moet praten. Zij moet ook afstemmen met Financiën over over beschikbare middelen. Ook enkele juridische zaken moeten nagetrokken worden omdat het bestuur van de universiteit en VWPU niet op één lijn zijn. Patricia Etnel (NPS) voert aan dat de minister het heeft over niet investeren in het onderwijs, maar deze regering heeft de subsidie van SRD 50 miljoen teruggebracht naar SRD 15 miljoen.

Vicevoorzitter Melvin Bouva (NDP) die de vergadering leidt, spreekt zijn ondersteuning naar de minister uit om nu de acute zaken op te lossen. “Maar wat wij echt willen is dat wij gaan praten over wat fundamentele zaken die fout gaan in het onderwijs. En over de structurele oplossingen die wij moeten brengen”.

Yvanka Ozir-Awailame

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April