Illegale vuilstortplaats langs de Weg naar Papatam
11 Jul, 11:18
foto
Vooral vuil afkomstig van winkels wordt langs de Weg naar Papatam gedumpt. (Foto: Ala-D Media)


Enkele ondernemers te Papatam en omgeving schijnen het niet nauw te nemen met het milieu. Al geruime tijd is een illegale vuilstortplaats zich aan het ontwikkelen langs de Weg naar Papatam. Het gaat voor een groot deel om vuil van winkels en huisvuil. De stortplaats wordt steeds groter zonder dat er afdoende hiertegen wordt opgetreden.

Het Platform Toerisme Ontwikkeling Marowijne reageert afkeurend op deze ongewenste ontwikkeling. Patrick van Genderen, lid van het Platform, zegt dat er verschillende inspanningen, waaronder ook van het commissariaat, gepleegd worden om op een verantwoorde manier om te gaan met vuil en de omgeving schoon te houden. Toch blijkt dat bepaalde ondernemers, vooral de winkeliers, het milieuvraagstuk niet serieus nemen. Het Platform, waarin ook vertegenwoordigers van ressort en het commissariaat zitten, sprak een winkelier hierover aan. Hij gaf aan dat hij maandelijks betaalt voor vuilophaal en dat het niet zijn probleem is als het vuil niet wordt opgehaald.

Het platform eist dat deze milieuvervuilers zwaar beboet worden. Door de milieuonvriendelijk situatie ondervinden buurtbewoners enorm veel last van stank, ongedierte en vliegen.

Het Platform heeft eerder dit jaar initiatieven ondernomen om Albina en omgeving, samen met partners, schoon te houden. Ook het strand heeft een beurt gehad. Echter wordt nog steeds uitgekeken naar een duurzame manier van vuilverwerking in dit gebied.

Ala-D Media

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April