Actie Comité ALCOA protesteert 19 juli te Paranam
10 Jul, 06:35
foto
Het Actie Comité ALCOA heeft zich maandag gepresenteerd. Op 19 en 20 juli zijn actiemomenten gepland. In het midden - met pet - coördinator Wim Bakker. (Foto: René Gompers)


Op 19 juli zal het Actie Comité ALCOA, protesteren te Paranam bij de raffinaderij. Op 20 juli gaat het een petitie indienen bij De Nationale Assemblee. De organisatie eist transparantie van de overheid over de intentieverklaring (Memorandum of Understanding) die met Suralco is getekend. Het is tot nu niet duidelijk wat de regering met de multinational heeft afgesproken ondanks dringende vragen van De Nationale Assemblee. Wat wel zeker is, is dat het complex waar de raffinaderij op staat, ontmanteld wordt.

Het Comité is maandag in het gebouw van Solidariteitsfonds Seniore Burgers geproclameerd. “Het is een bundeling van activisten en belanghebbenden,” licht coördinator Wim Bakker toe. We benaderen de kwestie vanuit verschillende invalshoeken. Het zijn mensen die het nodig vinden dat het volk gehoord wordt. Zij komen op voor de belangen van het milieu, de lokale bevolking, de arbeiders, de gezondheid, de geschiedenis.”

Er is uit de doeken gedaan wat het doel is van de organisatie: “de regering dwingen om volledige openheid van zaken te geven over de inhoud van de MoU zodat uitvoerig antwoord gegeven kan worden op de vragen die hierover in DNA zijn gesteld.” De ‘veldgroep’ van de organisatie gaat fysieke acties organiseren. De strategische tak onderzoekt de beste manieren om de regering, of Alcoa of beiden voor het gerecht te slepen.

“Er is een scramble aan de gang tussen allerlei machten,” merkt Bakker op. “We zien niet precies wat er gebeurt maar we horen het gerommel. Het is duidelijk dat het gaat om ‘wie gaat de nyang maken’ wanneer Alcoa weg gaat en weg is. Wij vinden dat vóór het traject wordt afgesloten dat eerst integraal en totaal de hele impact van 100 jaar bauxiet en Alcoa in Suriname wordt meegenomen in de schadebalans. Schade moet hersteld en vergoed worden.”

Er is ook discussie gevoerd over wat wel of niet zou kunnen werken om de samenleving zover te krijgen om achter de acties te staan. Er moet een vertaalslag gemaakt worden van ‘een ver van mijn bed show’ naar het ‘persoonlijk belang van de burger’ haalt iemand aan. Anderen zijn sceptisch over acties voeren. Zij zien meer heil in een juridische benadering. Enkelen geven aan dat ook onderzocht moet worden of Suriname de bauxietsector niet zelf ter hand kan nemen. Een man merkt op dat “als je 100 jaar in de klas gezeten hebt en nog steeds niet zelf kan mijnen, je wel erg dom moet zijn.” Het land kan jaarlijks zelf 900 miljoen Amerikaanse dollar verdienen stelt een andere aanwezige.

“Het eerste actiemoment is op 19 juli te Paranam,” deelt Xaviera Jessurun van de actiegroep mee. “Op 20 juli gaan we met deze petitie, die we de komende tien dagen op diverse plekken gaan laten ondertekenen, met zoveel mogelijk mensen naar De Nationale Assemblee. Omdat we daar uiteindelijk onze stem kwijt moeten. Ze moeten naar ons luisteren.” In de tussentijd zullen er meer bijeenkomsten zijn en zullen meer individuen en groepen aangetrokken worden. Ook politieke partijen zijn aangeschreven, deelt Jessurun mee. De petitie met als kernboodschap ‘geen ontmanteling zonder verantwoording’ zal ook door de bewoners rond Paranam ondertekend worden.

René Gompers