Politie intensiveert controle op getinte ruiten
10 Jul, 15:28
foto


De controle op voertuigen met getinte ruiten wordt door de politie in alle ressorten opgevoerd. Het is gebleken dat autobestuurders zich niet houden aan de bij wet vastgestelde percentage tint oftewel ‘window films’ voor voertuigen, deelt de politie Public Relations mee.

Volgens de verkeerswetgeving dienen motorrijtuigen op meer dan drie wielen voor wat betreft hun ruiten te voldoen aan de volgende eisen:
a. Bij fabrieksmatig verdonkerde ruiten dienen de voorruiten tenminste 75% van het zichtbare licht door te laten. Aan de bovenzijde van de vooruit mag een balk van maximaal 20 centimeter breed met een tintwaarde van 5% worden toegestaan.
b. De zijruiten van de voorportieren en van de achterportieren als mede de achterruiten dienen een tintwaarde van ten hoogste 35% te hebben of ten hoogste 35% verdonkerd te zijn.
c. Om redenen van veiligheid zijn categorieën van functionarissen aangewezen, wiens voertuigen een bepaald percentage aan verdonkerde ruiten mogen hebben, zoals de president, de vicepresident, de ministers, DNA-leden, leden van het Openbaar Ministerie en andere personen die een ontheffing hebben van de minister van Justitie en Politie.

De politie zal de handhaving van de verkeerswetgeving opvoeren voor de algehele veiligheid van onze samenleving. Er zal heel streng gelet worden op het toegestane percentage van getinte ruiten.
Het percentage zal worden vastgesteld middels een meetinstrument.
Bestuurders die deze overtreding begaan, zullen beboet worden.

Bestuurders die vanwege medische dan wel andere redenen toestemming hebben om met getinte ruiten buiten het wettelijk toegestane percentage te rijden, dienen in het bezit te zijn van een ontheffing verleend voor dat voertuig, welke wordt afgegeven door de minister van Justitie en Politie in een beschikking. De bestuurder en of eigenaar moet te allen tijde de beschikking, bij verkeerscontrole, kunnen overleggen aan de politie.

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February