Albert Aboikoni wacht op beschikking regering
09 Jul, 04:58
foto
Woordvoerder Iwan Adjako tijdens een bijeenkomst met de pers in Volkshogeschool NAKS te Lelydorp. (Foto: Raoul Lith)


“De traditie heeft Albert Aboikoni aangewezen als de rechtmatige erfopvolger van Belfon Aboikoni. Dat hebben we gedaan via het orakel. Het orakel is het hoogste traditionele en culturele instituut van de Saramaccaners,” zegt Iwan Adjako, woordvoerder van de nog te installeren granman in gesprek met Starnieuws. Adjako stelt dat er nu gewacht wordt op de beschikking van de president en ook de installatie. Verder moet ook nog het uniform van de granman overhandigd worden met bijbehorende epauletten.

Adjako geeft aan dat er geen tijd gekoppeld wordt om te wachten op de overheid voor de erkenning van Aboikoni tot grootopperhoofd. Hij deelt mee dat het traditionele gezag zijn plicht reeds heeft gedaan. “Dus als de regering verzaakt heeft om haar plichten na te komen, dan zal dat tot een stuk in de geschiedenis zijn dat een granman een rechtmatige opvolger van een overleden granman niet door de overheid ontvangen was in de stad”.

“Het aanwijzen van een granman is niet iets van alle lo’s. Het is dat gezin, de familie van de moeder die bepaalt wie de granman zal worden. En wanneer de aanwijzing heeft plaatsgehad, wordt het publiekelijk kenbaar gemaakt aan de gemeenschap, de andere lo’s”, zegt Adjako, over het opeisen van de functie door anderen. Hij geeft aan dat een andere manier om de opvolging te toetsen van de granman, is het orakel.

De woordvoerder stelt dat als het grootopperhoofd is ingeslapen alle lo’s het recht hebben om de begrafenisplechtigheden mee te maken. Elk lo heeft dan het recht om met zijn kapiteins en basja’s het orakel te raadplegen wie de rechtmatige erfopvolger van de granman zou moeten zijn. “Weigert een lo dat te doen, dan is er na de begrafenis geen mogelijkheid meer het orakel te raadplegen. Dus wie zwijgt stemt dan toe,” meent Adjako. De granman is op 24 juni 2014 ingeslapen en is pas in september 2014 begraven. Hij geeft aan dat verschillende groepen langer dan drie maanden de tijd hebben gehad om te onderzoeken wie de opvolger zou zijn.

Adjako hoopt dat de overheid gauw een reactie geeft zodat deze zaak snel is verholpen. “Wij hebben de regering via verschillende instanties zoals de districtscommissaris en het ministerie van Regionale Ontwikkeling geschreven. Ook hebben we de president zelf benaderd deze zaak af te handelen. Tot nu toe hebben we geen resultaat”. Via het kabinet van de president zijn er wel gesprekken gaande tussen verschillende partijen.

Raoul Lith