Gajadien woont sessie internationaal parlement bij
09 Jul, 01:45
foto
Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft op uitnodiging een vergadering bijgewoond van de GCTP in Malta.


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) heeft op uitnodiging een vergadering bijgewoond van de Global Council for Tolerance and Peace (GCTP) in Malta (Middellandse Zee). In een wereldwijde manifestatie en een grote internationale aanwezigheid van de media, werd de eerste procedurele sessie van het Internationaal Parlement voor Tolerantie en Vrede in het Maltese parlement vrijdag gehouden, zegt Gajadien in gesprek met Starnieuws.

De sessie vond plaats op uitnodiging van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Malta, Anglu Farrugia, en de president van de Global Council for Tolerance and Peace, Ahmed bin Mohammed Al-Jarwan. Er waren 54 hoofden en vertegenwoordigers van regionale en nationale parlementen over de hele wereld aanwezig. Gajadien vindt het een goed initiatief, waarbij naast de Interparlementaire Unie een ander orgaan werkt naar specifieke doelen. Per land is één parlementariërs uitgenodigd. 54 volksvertegenwoordigers waren aanwezig op de bijeenkomst.

Albanië nam het voorzitterschap van het internationale parlement op zich volgens de alfabetische volgorde van de lidstaten en Taulant Balla werd benoemd tot president voor een jaar. Daarnaast zijn er vijf Executive Committees opgericht: juridische en wetgevende zaken, internationale betrekkingen, jeugd en vrouwen, vredesopbouw en duurzame ontwikkeling. Gajadien is als vicevoorzitter van de commissie Duurzame Ontwikkeling gekozen. Voorzitter van deze commissie is Michelle Sante Gina van Centraal Afrika.

Farrugia, voorzitter van het parlement van Malta, opende de sessie door deelnemers te verwelkomen in Valletta, de culturele hoofdstad van Europa 2018, en benadrukte de absolute steun van Malta voor het Internationale Parlement, dat een fundamentele bijdrage zal leveren aan gematigdheid en openheid tegen racisme, discriminatie, extremisme en intolerantie.

Bedreiging mensheid
Al-Jarwan benadrukte wat de mensheid bedreigt. "Vandaag wordt de mensheid bedreigd door religieus extremisme, raciale intolerantie en intellectueel geweld, omdat de waarden van tolerantie en acceptatie van de ander die door de grote hemelse religies worden verspreid, zijn verslechterd, wat tot een verstoring heeft geleid in wereldvrede en veiligheid. Tegenover al deze uitdagingen moest een nieuwe manier worden gevonden om met hen om te gaan, dit is waar het idee om een ​​nieuw internationaal orgaan te creëren dat een cultuur van tolerantie en acceptatie van de ander bevorderd.

"We zullen alles doen wat in onze macht ligt om een ​​internationaal parlement te stichten dat alleen gemotiveerd zal zijn door de wil en het enthousiasme van zijn leden om de zaak van verdraagzaamheid en vrede te dienen. Een internationaal parlement dat de beginselen van internationale democratische betrekkingen respecteert en zich volledig inzet voor de regels en beginselen van het internationaal recht. Een internationaal parlement dat de principes van nationale soevereiniteit en niet-inmenging in de interne aangelegenheden van een staat respecteert," stelde Al-Jarwan.

Vrede van onschatbare waarde
"Namens de delegatie van Afrikaanse parlementsleden die mij vergezellen, samengesteld uit 15 parlementsleden uit heel Afrika, moedigen we dit wereldwijde initiatief aan en feliciteren de Wereldraad voor Tolerantie en Vrede met de verschillende vredesinspanningen die het doet in de wereld, " zei Roger Nkodo Dang, voorzitter van het pan-Afrikaanse parlement. "Vrede is van onschatbare waarde, en we moeten alles doen wat in onze macht ligt om het te behouden, waar vrede wordt aangevallen, oplossingen te vinden en ons allen de boodschappers van de vrede te laten zijn door dit gezegende initiatief te steunen," voegde hij eraan toe.

Al-Jarwan en Farrugia hielden een gezamenlijke persconferentie, waarin de voorzitter van het Maltese parlement de start van het internationale parlement beschreef als een historisch initiatief op het gebied van de deelname van al deze landen, wat de internationale belangstelling voor samenwerking bevestigt om een einde aan terrorisme, geweld, extremisme, racisme, haat en afwijzing van de ander te bewerkstelligen.