Rusland: Dringende aanpak problemen hoger onderwijs
09 Jul, 00:00
foto
Gregory Rusland, fractieleider van de NPS.


De problemen binnen het hoger onderwijs dienen dringend aangepakt te worden. De gevolgen voor studenten zijn desastreus. De acties van de docenten vinden hun oorsprong in het niet uitvoeren van de overeenkomsten tussen het wetenschappelijk personeel en de leiding van de universiteit en de regering. In 1994 is een onderwijskolom ontwikkeld, waarin staat dat een besluit voor het onderwijzend personeel op welk niveau dan ook doorwerkt vanaf het basisonderwijs tot en met de Universiteit.

Dit zegt Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Hij was van 1992 tot 2000 bestuurslid van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU) en vanaf 2000 voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het wetenschappelijk personeel van de hoogste onderwijsinstelling voert de derde week acties, waarbij geen lesgegeven wordt.

Het financieel probleem waarbij de regering niet de benodigde middelen op tijd beschikbaar stelt van deze onderwijsinstelling creëert onzekerheid voor het functioneren van het instituut. De regering moet volgens Rusland zo snel mogelijk met de mensen om de tafel zitten om de problemen op te lossen, want de studenten worden de dupe van de huidige actie van docenten en dit mag niet langer duren.

De universiteit kent naast het probleem van financiën en stakingen ook andere zaken die dringend om een oplossing vragen. De oriëntatie van de opleidingen naar de arbeidsmarkt is een dringend vereiste en de daarbij behorende accreditatie voor internationalisering is ook van belang. De universiteit moet in staat gesteld worden om hoogwaardig kader op te leiden en onderzoek te doen, zodat de samenleving op een goed fundament ontwikkeld kan worden door inzet van haar producten, benadrukt Rusland.

Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February