Column: Politieke Borrelpraat 414
01 Jul 2018, 22:41
foto


“Nou voel ik me weer gerust, ik voel me niet meer bedreigd: een student is aangehouden in verband met die terreurdreiging van 25 mei via de social media, toen vooral rijkelui in paniek raakten en hun kinderen een dag thuis hielden.”
“Nu blijkt het een dreiging van een I.S. in Suriname te zijn, een Interne Student.”
“Ach, dat was te verwachten; welke Ali Ahmed Medhi Bom Bari ergens uit Syrië weet nou precies te weten en juist te spellen: Lyceum-1, Santo Boma en de Anton de Kom Universiteit?”
“Nou, je weet maar nooit.”
“Het opsporen van die student is dankzij nauwgezet speurwerk van de Counter terrorisme, Drugscriminaliteit en Intelligence Unit, de CDIU zullen we die maar kortheidshalve noemen, vallende onder het ministerie van Justitie en Politie, maar die direct rapporteert aan de PeeGee.”
“Is dat niet diezelfde unit die die tokotoko-semiduikboot in Saramacca opspoorde, op het toevallig verhuurd terrein van een ondernemer?”
“Jawel.”
“En die dat drugsvliegtuigje met meer dan 450 kilo cokka dat toevallig landde op een vliegveldje van toevallig diezelfde ondernemer, die daarna toevallig naar Nederland vertrok voor medische doeleinden en daar nog steeds medicijnen inneemt?”
“Jawel.”
“Die zelfde CDIU, zoals jij die afkort, die onlangs door de minister Wantrouw en de nieuwe waarnemende jongeman-chef van politie werd ontbonden?”
“Jawel.”
“Waarom ontbind je een dienst die zo goed werk verricht tegen drugssmokkel en terrorisme-dreigingen?”
“Misschien omdat ze juist goed werk verrichtte en dat stuitte op bepaalde maffiabelangen achter de schermen.”
“En ze hadden het afgeronde dossier van die I.S.-universiteitsstudent die Ali Basjie Boemboem speelde, al een paar weken geleden naar de politie gestuurd, maar het lijkt daar te zijn blijven hangen. Waarom?”
“JM’tW, oftewel Joost Mag’t Weten.”
“De waarnemend korpschef motiveert het opdoeken van deze unit met: er zijn anderen die dit werk kunnen doen en als er behoefte is, zal er een nieuw team gevormd worden.”
“Is dat de ware reden van het opdoeken van dit toch wel succesvol team, dat ook contacten heeft met buitenlandse orga’s op dit vlak?”
“JM’tW.”
“Dan lijkt me het beste dat het opheffen van dit team zo snel als mogelijk ongedaan wordt gemaakt.”
“En nauwelijks is de ene ‘bedreiger-terrorist’’ opgepakt of prompt wordt er weer zo een dreigmail via de social media verspreid, deze keer met een zeker van het internet geplukt plaatje waarop wat wapens met geluiddemper te zien zijn.”
“En van welke Ali Mississippi Masala is dit dreigbericht afkomstig?”
“Van ene Mohammed Ali Bin Salah.”
“Nou, ik denk dat die leiding daar bij de politie nu zonder dat CDIU zelf eventjes zal moeten laten zien hoe snel ze deze bedreiger-bedrieger zichtbaar maken, want de waarnemend chef Parade zegt zich niet te laten afschrikken; de politie zit boven op deze zaak en het onderzoek is al in een ver gevorderd stadium. De arrestatie van de verdachte zal op korte termijn volgen.”
“Saaaang! Geweldige woorden van Wantrouw & Parade, ja mang. Maar nog lang geen duidelijke daden. Dan heb ik meer vertrouwen in een team dat al ettelijke wapenfeiten op z’n naam heeft staan en zo te zien daarom ontbonden moest worden.”
“Ik hoop, dat ook het onderzoek naar die lading cokka die onlangs in Spanje is onderschept en in Surinaamse wateren is ingeladen, ook al ver gevorderd is. Voor meer info: bel dan snel de nieuwe anti-terreur unit van W & P; ze zitten er bovenop.”
“En terwijl iedereen z’n hoofd vol heeft met die voetbalgekte in Rusland, gebeuren er nu snel-snel bepaalde dingens, zoals weer een verhoging van de benzineprijs en een bijna verhoging van het minimumloon per 1 juli.”
“Nee, sjorrie, het was een raadsvoorstel, natuurlijk weer eens zonder afstemming met het Bedrijfsleven in elkaar gedraaid. Hoewel, die zouden er toch faliekant tegen zijn, dus waarom zou je hun consulteren?”
“En intussen vieren we ook een 155 jaar Keti-koti, en niet lang hiervoor 145 jaar immigratie en daartussen: Babu Ram Nath uit India en Bouta wordt Jogi.”
“Nee, Yoga gaat hij doen.”
“Nee, politiek wordt hij Jogi.”
“De belangrijkste uitspraak van deze Keti Koti vind ik: ‘We zijn lichamelijk wel vrij, maar geestelijk nog geketend.”
“Klopt helemaal, omdat we in feite voor niets groots in dit land met z’n allen strijd hebben geleverd; we hebben meer strijd tegen elkaar geleverd.”
“Inderdaad, voor de emancipatie; geen strijd geleverd. De marrons die wegvluchtten van de plantages: geen strijd geleverd. Onze onafhankelijkheid: geen strijd geleverd. Tigri viel: geen strijd geleverd.”
“We wachten steeds, en vaak met succes, maar op giften, schenkingen en donaties vanuit het buitenland.”
“En maar bij elke hoogtijdag de media vullen met al die eenzijdig politiek opgeblazen, niets nieuws zeggende boodschappen. Ik lees ze niet meer.”
“Klopt helemaal, daarom denk ik bij dit soort herdenkingen steeds aan de tekst van dat machtig liedje, getiteld ‘Mi moi switi kondre’, gezongen door Manoushka Breeveld. Vooral dit stukje:
…..Suriname,
jouw hart is gespleten.
Wil het wijs zijn
en toch niet weten.
Suriname,
wat wil je?
Wat zoek je
in hemelsnaam?
Je houdt je vast aan het verleden
Heb je de toekomst goed ingeschat……”
“Werkelijk, elk jaar weer datzelfde liedje over slavernij, mishandeling, bakra basi, immigratie, uitbuiting enzo. Maar wat is onze planning voor de komende twintig jaar? Nada. Vaagheid. Er is geen geld. We zullen zien. Bouta moet eerst weg.”
”Inderdaad, waar gaan we de volgende generatie huisvesten en werkgelegenheid bieden?”
“In een overvolle stad die steeds verder wegzakt in de modder en steeds vaker onderloopt dankzij het stijgende zeewater en al die gedempte stadsgrachten?”
“Welke duurzame verdienbronnen gaan we ontwikkelen, als straks het goud en het hout grotendeels weg geplunderd zijn?”
“We houden ons vast aan ons bauxietverleden, oh bauxietindustrie, oh Alcoa, kom assjeblieft weer terug. Hebzuchtigen zijn bezig die oudroest-aluinaardeplant van je te slopen. Wie houdt ze tegen? Blèr-blèr, kree-kree, rowe-rowe, huil-huil, cry-cry.
“Gaan we de Surinamerivier uitbaggeren en een rivierhaven tot zeehaven maken of gaan we eindelijk een echte overslaghaven aan zee bouwen?”
“En waar komt die dan? Te Braamspunt of veel beter bij de samenvloeiing van Corantijn en Nickerie, vooral mikkend op de enorme boost van de olie-industrie in ons buurland?”
“Komt het Tapadjai-waterkrachtproject tot ontwikkeling en gaat de energie daarvan primair voor de ontwikkeling van het binnenland zijn en niet bijna gratis weggegeven worden aan multinationals?”
“Daar moeten die woonkernen van jongeren, vooral ook die uit de stad komen, want daar liggen de productiebronnen en niet in die overvolle modderstad van ons. Young people, go South.”
“Zal het regeercentrum niet verplaatst worden naar de nu verlaten concessieterreinen rond Copieweg, waar de Zanderijweg zo een bocht maakt, veilig voor het stijgende zeewater en in moderne hoogbouw stalen constructies, in plaats van te blijven hokken in die achttiende eeuwse bouwsels in de binnenstad?”
“Suriname, je klampt je vast aan je slavernijverleden, aan je immigratieverleden, je marronverleden, je allesverleden, maar heb je je toekomst wel goed ingeschat?”
“Dan geven die piepjonkies van ons het betere voorbeeld als ze fleurig gekleed keti koti gaan vieren. Zag je die aandoenlijke foto op de voorpagina in de krant? Hand in hand op weg naar de toekomst. En wat zullen we voor hen achterlaten? Een land vol hebies, politiek gekrakeel en wreedheden uit het verleden?”
“Of een land waar ze in ware vrijheid opgroeien, zonder de ketenen van etnische belemmeringen en religieuze muren en achterhaalde en ouderwetse onderwijsmethoden en toekomstmogelijkheden?”
“Of moeten zij ook naar het buitenland vluchten om daar pas tot bloei te komen en blijven wij maar mopperend en scheldend op elkaar hier achter in die bakabini vol gemiste kansen, corruptie, criminaliteit en cokkadoorvoer?”
“Heren, heren, rustig mang! Wat een verbittering op deze mooie en rustige 1 julidag. Kom, drink, kijk voetbal, lach, eet, bedrijf de liefde en leef vandaag. Laat morgen en overmorgen, dat komt wel, we zien wel, no spang, neks no fout, alles komt terecht, dat is dat ding. Vincent, geef de heren een rondje.”
“Proost!”

Rappa

Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August