Santokhi ontvangt boek van auteur Chan Choenni
29 Jun 2018, 18:37
foto
Auteur Chan Choenni overhandigt een exemplaar van zijn nieuwste boek aan VHP-voorzitter Chan Santokhi.


VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft het boek genaamd DE VEDISCHE DHARMA in ontvangst mogen nemen van de auteur, professor Chan Choenni. Dit boek heeft het karakter van een handboek voor moraal, karma, mantra’s, rituelen en bhajans.

Santokhi merkt op dat hij van deze schrijver verschillende wetenschappelijke en historische werken heeft gezien, maar qua karakter en inhoud, springt dit boek direct in het oog. Bij de overhandiging vertelde Choenni dat dat hij jaren werkt aan dit boek, maar slechts één jaar nodig had om dit alles neer te pennen.
In het boek beschrijft hij de goede gedragsregels, de juiste leefregels en de juiste levenshouding die als burger moet hebben in relatie tot zijn schepper om een goed mens te zijn, maar ook in relatie tot zijn medemens, voor een goede en sterke samenleving.

Ook de juiste gedragscode voor bestuurders komt ook aan de orde in dit boek. Santokhi is ingenomen met het boek. Hij zal dit zeker bestuderen en dankte de auteur voor de geste.