Valies: Besluit transformatie IOL overhaast genomen
25 Jun, 08:43
foto
Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren.


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), vindt de tijd te kort om in oktober reeds geen nieuwe studenten toe te laten tot het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Er is te weinig voorbereidingstijd om dit besluit van onderwijsminister Lilian Ferrier, vervat in een brief aan de leiding van het IOL, uit te voeren. De BvL heeft in principe geen moeite met het incorporeren van het IOL binnen de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), maar er is meer tijd hiervoor nodig.

Valies zegt aan Starnieuws dat de BvL een standpunt zal innemen in deze kwestie. De BvL vergadert woensdag 11.00 uur, waarbij de leden bij IOL zich zullen uitlaten over het besluit. Valies merkt op dat ook AdeKUS nog niet voorbereid is om het IOL te kunnen incorporeren in haar structuren.

Er moet niet overhaast te werk worden gegaan. De vraag is ook of er genoeg gekwalificeerde docenten zijn de nu de transformatie van het IOL kunnen bewerkstelligen. Om een finaal standpunt in te kunnen nemen, dat gedragen wordt door het veld, komt de BvL bijeen met zijn leden.