18 personen Kabalebo krijgen bewijs van Surinamerschap
24 Jun, 09:37
foto
Dc Theresia Cirino van Kabalebo, overhandigt de beschikking aan een van de 18 personen, die de Surinaamse nationaliteit heeft gekregen. (Foto's: BIC Kabalebo)


Achttien personen van bestuursressort Kabalebo hebben zaterdag de Surinaamse nationaliteit gekregen. Zij hebben de beschikking ontvangen van districtscommissaris (dc) Theresia Cirino, namens minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie.


De beschikkingen maken deel uit van het project 'Naturalisatie Kabalebo'. Een groot deel van de aanvragen zullen via De Nationale Assemblee worden toegekend, zoals aangegeven in de wet. In februari heeft de afdeling Vreemdelingen Zaken alle personen die reeds jaren wachten op de Surinaamse nationaliteit, in kaart gebracht. De mensen wonen al dertig jaar in West Suriname, maar konden niet beschikken over de nationaliteit.

Vanaf 2010 is dit probleem bij de autoriteiten bekend. Na intensief werk tussen het commissariaat enerzijds, de dorpsbesturen, ressortraadsleden en de afdeling Vreemdelingzaken anderzijds, is het zover gekomen dat deze achttien personen nu zijn genaturaliseerd.

De dc is blij dat het eindelijk zover is. Zij is eenieder, vooral Vreemdelingen Zaken, erkentelijk voor het bereikte resultaat. De mensen die zich nu met recht Surinamer mogen noemen, zijn dankbaar dat de zaken nu administratief in orde zijn gemaakt.