VHP-voorzitter: Drie 'bigi-yari's' dit jaar geen toevalligheid
24 Jun, 00:54
foto
In partijcentrum 'de Olifant' hebben zaterdag tijdens de culturele verschillende groepen opgetreden. VHP-voorzitter Chan Santokhi samen met de Chinese groep.


VHP-voorzitter Chan Santokhi vindt dat het geen toevalligheid kan zijn dat drie 'bigi-yari's dit jaar gevierd worden. De verschillende bevolkingsgroepen zijn volgens hem naar Suriname gebracht het land op te bouwen. De ene iets later dan de ander en de ene onder veel dramatischere omstandigheden dan de ander. Dit zei de leider van de oranjepartij zaterdagavond in partijcentrum 'de Olifant'. De VHP heeft een culturele dag gehouden om 165 jaar Chinese immigratie, 155 jaar Keti Koti en 145 jaar Hindostaanse immigratie gezamenlijk te vieren.

"Anno 2018 is het doel nog steeds hetzelfde, namelijk ons geliefd en mooi land opbouwen, alleen nu, niet meer afzonderlijk maar GEZAMENLIJK!", stelde Santokhi.
"Wij leven nu al respectievelijk, 165, 155 en 145 jaar samen met elkaar, the next level is required, en die lijkt mij samenwerken op elk vlak, in elke sector in favor of Suriname, in favor of onze kinderen, die veel minder 'afzonderlijk' met elkaar omgaan zoals wij dat deden, die door, onder andere, social media veel en veel dichterbij elkaar komen en ook nog frequenter dan wij dat eerder deden en hebben kunnen doen. Zij hebben dus eigenlijk al een ruime voorsprong op ons. Belangrijk is om die voorsprong goed te richten door hen te begeleiden daarin," benadrukte de politicus.

"Kijk goed naar 'de bigi yari's', stuk voor stuk, het is geen toevalligheid, het heet voorbestemming, het lot, oftewel destinatie, en destinatie is iets bloedserieus, daar moet je uitputtend gebruik van maken," voerde de partijleider aan. Hij merkte op dat niemand vraagt naar een absolute eenheid, want dat is volgen hem niet haalbaar. "Waarmee wij moeten beginnen is respect voor elkander, actief en oprecht respect, niet in het openbaar wel, maar thuis leer je je kinderen andere dingen of heb je een tegenovergestelde gedachte. Oprecht respect, liefde en vooral tolerantie jegens elkaar. Respect, liefde en tolerantie vormen de stonfutu's voor verdraagzaamheid en dat is essentieel voor economische, financiële, sociale, culturele, menselijke, geestelijke en spirituele vooruitgang individueel en collectief. Wanneer wij dat doorhebben en de instrumenten hiertoe scherper hebben geïdentificeerd, pas dan zullen wij in staat zijn met oprechte verdraagzaamheid voor elkaar dit land gezamenlijk vooruit te trekken!" benadrukte de VHP-voorzitter.