Dodson: Verdieping relatie Suriname-India al begonnen
24 Jun, 00:00
foto
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen op de ministeriële conferentie van ISA in Duitsland.


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zegt dat nu reeds verdieping plaatsvindt van het bezoek dat de Indiase president Ram Nath Kovind afgelopen week heeft gebracht aan Suriname. Op de conferentie van de International Solar Alliances (ISA) in München, Duitsland, heeft hij onder andere met verschillende Indiase bedrijven gesproken over de invulling van de US$ 20 miljoen die tijdens het bezoek beschikbaar is gekomen voor zonne-energie in het binnenland. ISA is een initiatief van India, waar Suriname ook deel van uitmaakt.

Dodson zegt in gesprek met Starnieuws dat de eerste ministeriële bijeenkomst voor lidlanden ISA heeft plaatsgevonden in Duitsland. De rode draad was het samenbrengen van beleidsmakers, investeerders, financiers en onderzoekers op het gebied van zonne-energie om na te gaan hoe de effectiviteit van de ISA kan worden verhoogd.

Op de bijeenkomst heeft de NH-minister uitleg gegeven over de nieuwe Energiewet en de plannen voor de introductie van zonne-energie in de energie mix van Suriname. Een van de doelen voor participatie op de bijeenkomst was het zoeken naar aanvullende financiering voor 24 uurs stroom voor het binnenland, inclusief de ontwikkeling van educatie centra en de agrosector, toerisme en huisnijverheid.

Er zijn gesprekken gevoerd voor assistentie bij het opzetten van 'mini grids' in het binnenland waarbij specialisten van ISA Suriname zullen bijstaan bij het opzetten van een combinatie tussen zonne-energie, bio-massa/bio-diesel en fossiele brandstoffen.

NH wil een samenwerking aangaan met de Anton de Kom Universiteit van Suriname waarbij de Faculteit voor Technologische Wetenschappen een Solar Centre for Excellence and Research zal herbergen. Via ISA wordt getracht de financiële middelen en technologie binnen te halen voor deze samenwerking. De bewindsman zegt dat er diverse mogelijkheden zijn, waarbij het bedrijfsleven van Suriname en India betrokken zullen worden. De reis- en verblijfkosten zijn volledig gedekt door de ISA en de Wereldbank.